28 augustus 2017 • Redactie • 2 minuten • 431x gelezen 2 reactie(s)

Resultaten ‘Meld perikelen ANW’

Analyse, Onderzoek, Praktijk VPHuisartsen vroeg haar leden om melding te doen van perikelen en wantoestanden met betrekking tot het doen van diensten en/of het regelen van waarneming. De meldingen die zij kreeg waren erg verontrustend.

Deel dit artikel via          

De afgelopen maand hebben wij onze lezers opgeroepen om perikelen omtrent de ANW-zorg te melden op onze site. Wij kregen tot op heden 54 reacties. Graag delen wij met u de resultaten.

Het merendeel van de meldingen betrof problemen met het vinden van een waarnemer, zowel voor de dagpraktijk als voor de zorg in ANW (nachtdienst 33 meldingen, avond/weekenddienst 28 meldingen, dagwaarneming 16 meldingen). Zowel via de eigen kanalen en de huisartsenpost, als via sites als waarneembemiddeling.nl bleek het vinden van een waarnemer problematisch te zijn. Wanneer er wél waarneming gevonden wordt, is het tweede meest gehoorde probleem de forse tarieven die gevraagd worden voor deze waarneming. Bedragen van ruim boven de honderd euro per uur zijn geen uitzondering meer. In enkele gevallen lopen de bedragen op tot tegen de 200 euro per uur! Een enkele huisarts meldt dat de waarnemer haar aangaf bewust zo lang mogelijk met reageren op een dienstovername te wachten, omdat het uurtarief dan oploopt… In twee gevallen komt de waarnemer in zijn geheel niet opdagen en was de huisarts/hagro zelf alsnog verantwoordelijk voor de invulling.

Wanneer er geen waarneming gevonden wordt, wordt er ‘gewoon’ gewerkt overdag, en daarna of daarvoor dienst gedaan op de huisartsenpost (HAP). Dit geldt zowel voor een avonddienst na een dag op de praktijk, als voor een nachtdienst die wordt opgevolgd door het moeten doen van spreekuren op de eigen praktijk (7 meldingen). Onverantwoord. In een enkel geval heeft dit ook reeds tot een klacht geleid, waarbij de betreffende huisarts zelf ook aangeeft dat hij midden in de nacht niet meer adequaat en professioneel kon handelen door moeheid.

Negen maal wordt melding gedaan van een te hoge werkdruk op de HAP, variërend van 70 contacten per avond tot het ‘in je eentje’ in de nacht verantwoordelijk zijn voor een regio met 200.000 patiënten.

Er wordt tevens zes maal melding gedaan van het doorwerken op de huisartsenpost of in de praktijk bij ziekte, eenmalig zelfs leidend tot een ziekenhuisopname van de dienstdoende arts. Ook wordt zes maal een vakantie geheel of gedeeltelijk geannuleerd omdat er geen waarnemer wordt gevonden voor een dienst.

Tenslotte wordt nog melding gedaan van een te hoge werkdruk op de dagpraktijk, het moeten doen van een te groot aantal diensten per jaar, een toenemende verantwoordelijkheid/druk op de HAP en het vervreemden van de organisatie (HAP, red.) ten opzichte van de huisarts.

Hoewel het aantal respondenten op onze vraag niet enorm groot is, spreken de resultaten boekdelen, en passen deze binnen de eerder -zowel door VPHuisartsen als LHV- gedane onderzoeken naar problematiek binnen de ANW-zorg. Hiermee wordt opnieuw en dringend onderschreven dat er een verandering moet plaatsvinden.
Binnenkort heeft VPHuisartsen gesprekken met de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) en met GGZ Nederland. Wij continueren onze stappen in de richting van een nieuwe organisatie voor de ANW-zorg: de SpoedEisende Medische Dienst (SEMD).

Lees ook onze discussienota ANW-zorg.

Er zijn 2 reacties op dit artikel

  1. Gabriella Smit schreef:

    Misschien moet er in de huisartsenzorg gekeken worden hoe het nu bij de verpleeg en verzorgingshuizen is geregeld . Zie site ANW Nederland: http://www.anwnederland.nl

  2. Bart Adèr schreef:

    Afgelopen zondag Ineen directeur op TV over de werkdruk op de huisartsenposten.
    Zij ventileert als oplossingsrichting een samenwerking tussen partijen, waarbij ook acute thuiszorg en GGZ genoemd. Ik hoor tussen de regels het VPH-plan voor de acute zorg.
    Naarmate de tijd vordert, zien LHV en Ineen steeds meer dat VPH geen club van dwarsliggers is, maar een organisatie van verantwoordelijke en gedreven huisartsen met zicht op- en hart voor het behoud van de huisartsenzorg