Bezuinigingsvoorstellen VWS 2010

Projectgroep VPHuisartsen Inventarisatie concrete kortingsvoorstellen t.a.v. huisartsenzorg. Analyse bezuinigingseffect op kwaliteit van zorg en feitelijke (macro)kostenreductie. Voorstellen voor mogelijke besparingen in zorgkosten zoals versterking poortwachters (verwijs)functie, bedrempeling 2e lijn, bestijding…

Lees verder

ANW zorg

Projectgroep VPHuisartsen Inventarisatie knelpunten bij deelnemers in realisatie ANW zorg. Onderzoek regionale verschillen in ANW belasting en organisatie. Effect samengaan HAP en SEH op werklast en kwaliteit spoedzorg. NZa-advies wettelijke…

Lees verder

Professionele kernwaarden en organisatie huisartsenzorg

Projectgroep VPHuisartsen Inventarisatie gevolgen Marktmodel voor arbeidsomstandigheden, organisatie huisartsenzorg en professionele kernwaarden. Inventarisatie ervaringen praktijkhouders met zorgmarkt in relatie tot praktijkorganisatie, arbeidssatisfactie, administratieve druk en toekomstverwachting. Professionele kernwaarden in relatie…

Lees verder