MedZ archief

# Define the latest MedZ
$medzArchive = unserialize(medz_archive);
if (empty($medzArchive)) {

# Get the medz url
$medz_target_url = get_option(‘medz_target_url’, ‘https://api.apifier.com/v1/8ntptuBa6wMuEiPj9/crawlers/APPR?token=j3523kyW7noGHEMEA5XAWtYeA’);

# get the latest result url
$content = file_get_contents($medz_target_url);
$json = json_decode($content, true);
$result_url = $json[‘lastExecution’][‘resultsUrl’];

# Get the MedZ content
$content = file_get_contents($result_url);
$json = json_decode($content, true);
$result = serialize($json[0][‘pageFunctionResult’]);
$medzArchive = unserialize($result);

# update the database
update_option(‘medz_archive’, $result);
}
$medzArray = $medzArchive;

echo ‘

‘;
foreach ($medzArray as $i => $medz) {
echo ‘

‘.$medz[‘title’].’

'.$medz['title'].'

 

‘;
}
echo ‘

‘;
?>

Over MedZ

MedZ is het tweemaandelijkse vakblad van VPHuisartsen voor praktijkhouders in de huisartsenzorg.

Redactie

Hoofdredactie
hoofdredacteur@vphuisartsen.nl

Eindredacteur
Anya Vos
anya@apprhbb.nl
035-694 28 78

Redactie-adres
APPR Hét Brancheburo
tav Anya Vos
Postbus 5135
1410 AC Naarden