7 april 2017 • Redactie • 2 minuten • 979x gelezen 1 reactie(s)

Kleinschaligheid op grote schaal

MedZ Voor 600 miljoen wordt de toekomstige revolutie naar schaalvergroting gefinancierd. Waar gaat het naartoe? Draait men hiermee kleinschaligheid definitief de nek om? De tweede Medz van dit jaar gaat over kleinschaligheid, bekeken vanuit verschillende ervaringen in zowel binnen- als buitenland. En wat kunnen de toekomstige gevolgen van het hoofdlijnenakkoord (2013) zijn als grootschaligheid het wint?

Deel dit artikel via          

In de vorige Medz vertelde longarts Sander de Hosson over zijn strijd voor goede palliatieve zorg. In dit nummer geeft hij een ode aan de verpleegkundigen, ruggegraat van de (menswaardige) zorg.

Kleinschaligheid

Kleinschaligheid is het thema in deze editie. Op pagina 13 leest u over zorgverzekeraar ENO, een van de weinige zorgverzekeraars die in kleinschaligheid gelooft. En hoe gaat dat met kleinschaligheid binnen het ziekenhuis? Bestuurslid Herman Suichies ervaart dat aan den lijve en vertelt erover op pagina 16. In Alaska heeft de transitie naar kleinschaligheid in de zorg tot imposante resultaten geleid (pagina 20).

Organisatie en Infrastructuur

Voor 600 miljoen wordt de toekomstige revolutie naar schaalvergroting gefinancierd. Tenminste als het aan VWS, IneEen, LHV en ZN ligt. Waar gaat dat naartoe? Draait men daarmee kleinschaligheid definitief de nek om? Lees er over in enkele artikelen op pagina 26, 30, 35 en 36.

De links van pagina 38

Zoals in elke MedZ worden ook dit keer tips gegeven voor interessante video’s. De links op pagina 38 in het blad corresponderen met onderstaande filmpjes:

    • ‘Ik vertrek’ van Koefnoen:

 

    • De partij tegen enge dieren – Van Kooten en De Bie:

 

    • Rowan Atkinson – Jezus:

 

 

  • Sick of smoking ‘Stop de tabaksindustrie:

 

Benieuwd naar de complete tweede editie van de vierde jaargang van MedZ? Bekijk het blad in onderstaande online viewer:

Er is 1 reactie op dit artikel

  1. Anton Maes schreef:

    Een van de artikelen in deze MedZ over O&I is door mij geschreven. Inmiddels is ook het genoemde Rapport Impactanalyse O&I (Velzel/Lenssen, 30 maart 2017) bekend. Daar komt naar voren dat een betaaltitel praktijkmanagement voor elke huisartspraktijk wenselijk is. Er is verschil van mening in welk segment: LHV wil gereguleerd landelijk tarief in S1, het rapport wil dit in S3, “om regionaal maatwerkafspraken te maken en om ervaring op te doen met verschillende contexten”. Verder valt op dat er geen herverdeling van gelden zal plaatsvinden in 2018. Met name om zachte landing mogelijk te maken.. en huidige aanbieders er niet op achteruit gaan…. Geldbedragen staan er niet in. Dus een budget van 600 mln is voorlopig niet aan de orde. Bij nieuw kabinet? Wat wel: samen verder roeien met 150 mln, wat nu het huidige O&I budget is (50 mln GEZ, stukje S3 zoals bvb praktijkmanagement/Menzis. En het leeuwendeel O&I hoort bij ketenzorg en dat zal zo blijven in 2018, maar wel met andere betaaltitels). Verzekeraars stellen alleen te willen investeren in toekomstige O&I met resultaatafspraken. In S3, dus altijd met alleen een onderliggend contract! Op 25 april komen partijen (VWS, LHV, ZN, InEen) weer bijeen. Indien akkoord, komen er voor 2018 vier nieuwe betaaltitels O&I, benoemd door NZa, maar e.e.a. zonder grote veranderingen: budgettair en niet-budgettair. Wachten op nieuw hoofdlijnenakkoord??