Mission Statement VPHuisartsen

De leden van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) wensen maximaal invloed uit te oefenen op de positionering van de praktijkhoudende huisarts in de gezondheidszorg en op de randvoorwaarden waaronder praktijkhouders hun vak uitoefenen.

Vanuit een heldere visie op de positie van de huisarts in het politieke en maatschappelijke krachtenveld zal de VPHuisartsen het focus richten op een toekomstscenario voor de huisartsenzorg dat recht doet aan:

  • De zorgbehoefte van patiënten.
  • De competenties van de Nederlandse huisarts.
  • Maatschappelijke en demografische kenmerken van het praktijkgebied.

De leden van de VPHuisartsen streven naar behoud van de kernwaarden van het huisartsenvak. Primair is het bieden van persoonsgerichte contextuele zorg binnen de kaders van de levensloopgeneeskunde (basiszorg) en complementair is de programmatische zorg voor chronische zieken (aanvullende zorg). De beide onderdelen samen bekrachtigen het integrale karakter van het huisartsenvak.

VPHuisartsen wil haar leden een vereniging bieden die transparant en democratisch is. Gewone leden moeten direct hun invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de vereniging zonder dat daar allerlei  bestuurslagen tussen zitten.