Populair in Nieuws


Overig in Nieuws

belangrijk nieuws stichting steunfonds huisartsenzorg
door VPHuisartsen | Nieuws

Niet-LHV leden niet verplicht tot 'terugwerkende kracht' betaling van bijdrage SSFH! Zoals u eerder heeft kunnen lezen is er als uitkomst van de CAO-onderhandelingen tussen LHV en onderhandelingspartijen een afspraak gemaakt over de oprichting van de Stichting SteunFonds Huisartsenzorg (SSFH). De primaire doelstelling van deze nieuw opgerichte stichting is vooralsnog het betalen van een stagevergoeding aan doktersassistentes in opleiding. Men hoopt dat daardoor meer doktersassistentes worden opgeleid. Werkgevers (praktijkhoudende huisartsen) dienen 0,8% van de bruto loonsom van hun personeel aan de SSFH af te dragen. Dit gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2012. In 2013 dient in één keer voor twee jaar te worden betaald. Het bestuur van VPHuisartsen heeft met betrekking tot deze afdracht deskundig advies ingewonnen.  Het blijkt dat de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van dit nieuwe onderdeel van de CAO Huisartsenzorg door het Ministerie van Sociale Zaken in de Staatscourant is gepubliceerd op 27 maart 2013. Deze AVV is niet met terugwerkende kracht afgegeven. Dit betekent dat in de periode voor 27 maart voor dit onderdeel van de CAO geen sprake was van een AVV. Bent u als huisarts-praktijkhouder geen lid van de LHV, dan bent u niet verplicht tot betaling van de 0,8% bijdrage over de voorliggende periode, ook al is voor uw personeel de CAO Huisartsenzorg van toepassing Het bestuur van VPHuisartsen raadt u aan om  uw administratiekantoor NIET te machtigen tot het afgeven van loonsomgegevens over de periode tot 27 maart 2013.

belangrijk nieuws stichting steunfonds huisartsenzorg
Persbericht Strijdbare Huisarts
door VPHuisartsen | Nieuws

Actie Strijdbare Huisarts krijgt massaal navolging   In één van de laatste nieuwsbrieven van VPHuisartsen maakten wij al melding van een geheimzinnige Strijdbare Huisarts die ons liet weten op 22 december van 10-13 uur de praktijk te sluiten om het debat over de huisartsenzorg in de Tweede kamer te kunnen volgen. Met deze actie wil hij/zij (?) de aandacht vestigen op het afbraakbeleid van de minister dat de bijl legt aan de wortels van de huisartsgeneeskunde.  Op dezelfde manier kreeg VPHuisartsen nu een persbericht toegespeeld dat melding maakt van massale navolging. De actie van de Strijdbare Huisarts blijkt inspirerend te werken. Op verschillende plaatsen in het land zijn bijeenkomsten georganiseerd  waar huisartsen samen het debat zullen volgen via internet en met elkaar in gesprek zullen gaan over wat er in de Tweede kamer wordt besproken.  Wat opvalt is dat deze Strijdbare Huisarts zich goed weet af te schermen. Mails zijn niet te traceren en  navraag in ons uitgebreide netwerk leverde geen enkele link op. Kennelijk is de angst voor de NMa groot. Hieronder drukken wij ter uwer informatie het complete persbericht af met de opgegeven locaties waar huisartsen samenkomen. Update 21-12-2011 (14.00 uur): De Strijdbare Huisarts heeft nav de grote media-aandacht die zijn/haar actie blijkt te genereren nu een landelijk woordvoerder benoemd!  Het gaat om:   Arjo van den Berg, huisarts te Zeiste-mail: razendehuisarts@gmail.com (checkt regelmatig zijn mail)praktijk 030-6918632 keuze 2 (collegiale lijn)   Persbericht (Update 22 dec 6.30 uur) Duizenden Huisartsen onderbreken massaal werk tijdens Tweede Kamer debat 22 december   Op allerlei plekken in Nederland zijn huisartsen individuele acties gestart om zo stelling te nemen tegen de plannen van de huidige minister. Dit deden ze na een landelijk verspreide internetoproep nu te lezen op  Medisch Contact. In Twente en Utrecht maar ook op andere plaatsen zijn samenkomsten georganiseerd waar huisartsen bijeen zijn om het debat te volgen en de onvrede te bespreken.Elders in het land volgen huisartsen individueel het debat. Zij grijpen het algemeen overleg met de minister aan om te protesteren tegen de aantasting van de kernwaardes van hun vak . De plannen van de minister zorgen voor versnippering van zorg waar de patiënt de dupe van wordt. Ook zorgen haar ideeën om de huisarts onder het eigen risico te laten vallen ervoor dat er een forse financiële drempel komt voor de momenteel groeiende groep van financieel zwakkeren. Huisartsen willen deze catastrofale ontwikkeling een halt toe roepen voor het te laat is.

Persbericht Strijdbare Huisarts
PERSBERICHT: Bezuiniging huisartsenzorg leidt tot inkrimping van het zorgaanbod
door VPHuisartsen | Nieuws

VPHuisartsen Amsterdam 10 juni 2011                                                          € 130 miljoen bezuiniging huisartsenzorg leidt tot inkrimping van het zorgaanbod  Advies: beperk stijging zorguitgaven door investering in huisartsenzorg De VPHuisartsen (Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen) is van mening dat huisartsen een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het beperken van de stijgende zorgkosten. Door investeringen in de huisartsenzorg te realiseren kan dure ziekenhuiszorg naar de eerste lijn worden verplaatst en kunnen preventieve taken worden uitgebreid. In augustus 2010 heeft VPHuisartsen de nieuwe minister van VWS hierover concrete voorstellen gedaan. Geen investeringen maar kortingen Minister Schippers van VWS heeft echter besloten niet te investeren maar € 130 miljoen te bezuinigen op de huisartsenzorg. Er is volgens de bewindsvrouwe in 2010 teveel zorg geboden aan de burgers en daardoor is het begrote budget met € 45 miljoen overschreden. “Waarom dat bedrag maar liefst verdrievoudigd bezuinigd moet worden is niet geheel duidelijk.Naar verluidt zou de overige € 85 miljoen aan korting de huisartsen zijn opgelegd als rekening voor hun verzet tegen invoering van het Landelijk Elektronisch Patiëntendossier vorig jaar, waarvan de mislukte invoering ruim € 300 miljoen heeft gekost”, aldus de woordvoerder van VPHuisartsen.

PERSBERICHT: Bezuiniging huisartsenzorg leidt tot inkrimping van het zorgaanbod