2 juni 2014 • Redactie • 2 minuten • 2.194x gelezen 3 reactie(s)

De vrije artsenkeuze verdwijnt! En uw patiënten hebben geen idee

Nieuws, Publicaties Onderstaande brief is gericht aan alle zorgverleners van Nederland en bevat, mede namens VPHuisartsen, een oproep tot werkonderbreking op woensdag 4 juni. De reden voor deze actie? Het aanstaande verdwijnen van artikel 13 uit de zorgverzekeringswet en daarmee de vrije artsenkeuze.

Deel dit artikel via          

Beste zorgverlener,

Op donderdag 5 juni neemt de Tweede Kamer een belangrijk besluit over het afschaffen van het recht van burgers om zelf een zorgverlener te kiezen.

Namens VPHuisartsen, en met steun van andere organisaties (waaronder KNGF, KNMP, NMT, NVP) vragen wij alle zorgverleners van Nederland om op woensdag 4 juni van 13.00 tot 14.00 uur hun werkzaamheden te onderbreken (uiteraard behoudens spoedgevallen) en uw patiënten voor te lichten over het verdwijnen van artikel 13 uit de zorgverzekeringswet. Daarmee geeft het gehele veld een belangrijk signaal af aan de leden van de Tweede Kamer en de Nederlandse bevolking.

Onaanvaardbare machtsvergroting…

Het vervallen van artikel 13 zal ertoe leiden dat de zorgverzekeraar niet gecontracteerde zorg niet langer hoeft te vergoeden. Aangezien de zorgverzekeraar ook geen contracteerplicht heeft, wordt de macht van de zorgverzekeraar daardoor veel te groot. Onaanvaardbaar groot. De maatregel zou volgens de NZa de premiebetaler €8 per maand besparen; de berekening daarvan is volstrekt onduidelijk.

…ten koste van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg

Wat wel duidelijk is, is dat er nog te weinig kennis is van de schrijnende situaties die voor patiënten kunnen ontstaan als deze plannen doorgaan. Uit meerdere onderzoeken blijkt inmiddels wel dat een overgrote meerderheid van de burgers de vrijheid een eigen zorgverlener te kiezen niet wil opgeven, ook niet bij deze voorgespiegelde premieverlaging.

Het vertrouwen tussen zorgverlener en patiënt wordt geschaad

Wij zijn van mening dat een dergelijke maatregel ten koste gaat van zowel de kwaliteit als de toegankelijkheid van de zorg. Het vertrouwen tussen zorgverlener en patiënt wordt geschaad en de Nederlandse bevolking realiseert zich waarschijnlijk niet ten volle de impact van deze maatregel. Bovendien: het overgrote deel van de patiënten heeft geen idee hoe hij verzekerd is. Ziet u zichzelf al de polisvoorwaarden van uw patiënten doornemen? U kunt uw patiënten anders immers niet op een juiste manier behandelen of doorverwijzen…

Tijd het tij te keren

Burgers willen het niet, zorgverleners willen het niet, zelfs sommige zorgverzekeraars willen het niet

Burgers willen het niet, zorgverleners willen het niet, zelfs sommige zorgverzekeraars willen het niet; het wordt dus tijd het tij te keren. Daar waar u als zorgverlener samen met de patiënt zou moeten kunnen beslissen welke behandeling of verwijzing het meest geschikt is, bepaalt straks de zorgverzekeraar door wie en hoe de patiënt behandeld zal worden. De zorgverzekeraar die al voor een deel op uw inhoudelijke stoel zit, gaat straks dus ook nog uw patiëntenstroom reguleren. Sterker nog, als de zorgverzekeraar vindt dat er teveel huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, SEH’s of vul maar in zijn, krijgen ze de macht om die aantallen te reguleren door minder contracten aan te bieden. Uw patiënten zouden zo gedwongen kunnen worden een andere zorgverlener te kiezen.

Komt u ook in actie?

Dit kunnen we niet zo maar laten passeren. Als u dit toekomstscenario ook onwenselijk acht, vragen we u om ons initiatief te steunen en aanstaande woensdag 4 juni het werk een uur te onderbreken en uw patiënten (zij zijn straks de kiezers die de politiek hierover ter verantwoording roepen) over het schrappen van artikel 13 voor te lichten. De bijgesloten patiëntenbrief in pdf-formaat kunt u daarvoor gebruiken.

Brief ‘Uw eigen zorgverlener of ziekenhuis kiezen?’ [pdf]

Er zijn 3 reacties op dit artikel

 1. L. Lugita schreef:

  Ik ga alleen naar zorgverzekeraar met vrije artsenkeuze.

  • G.Hammink zegt; schreef:

   Het word tijd dat er een halt geroepen word tegen zorgverzekeraars
   eindelijk gaan de ogen open v.d. doktoren,het gaat helemaal de verkeerde kant op.

 2. Kees Claassen schreef:

  De vrije artsenkeuze mag nooit worden opgeheven.
  Veel succes met jullie actie tegen de machtshonger van de zorgverzekeraars en van Big Farma!