25 oktober 2018 • Erik van Dijk • 2 minuten • 520x gelezen 0 reactie(s)

Huisartsen stellen samen Toekomst Huisartsenzorg vast. Doet u ook mee!?

Deel dit artikel via          

Hoe ziet de toekomst van de huisartsenzorg eruit? Wat doen huisartsen wel en wat juist niet, en wat zijn de waarden op basis waarvan we ons vak vormen? Wanneer bieden wij reguliere huisartsenzorg, en wanneer spoedeisende zorg? Alle Nederlandse huisartsen en huisartsen in opleiding kunnen tussen 23 oktober en 4 november over dit onderwerp hun mening geven in een enquête.

De enquête is een essentieel onderdeel van het project Toekomst Huisartsenzorg. Dit project is door de Nederlandse huisartsenorganisaties NHG, LHV, InEen, HRMO, LOVAH, IOH, LHOV en VPHuisartsen gestart om de huidige kernwaarden en kerntaken van de huisartsen te herijken. Input van alle Nederlandse huisartsen en aiossen is gewenst.

Voornaamste doel van het project Toekomst Huisartsenzorg is om te komen tot kernwaarden en kerntaken die door de hele beroepsgroep gedragen worden. Op basis van de uitkomsten van ruim zeventig denksessies waar circa 1.300 huisartsen (en huisartsen in opleiding) aan hebben deelgenomen, is een enquête samengesteld. We nodigen alle huisartsen, ook de deelnemers aan de denksessies, uit om de vragenlijst in te vullen vóór 4 november. De resultaten worden anoniem verwerkt.

Woudschouten Conferentie
De uitkomsten van de denksessies en enquête worden op 21 januari 2019 gepresenteerd tijdens een conferentie in congrescentrum Woudschoten. Op deze plek hebben huisartsen zestig jaar eerder, in januari 1959, de allereerste kernwaarden van de Nederlandse huisartsenzorg opgesteld.

Bent u huisarts of huisarts-in-opleiding? Klik hier om de enquête in te vullen

Neem even goed de tijd om deze enquête in te vullen: hij is niet heel lang, maar de antwoorden op de vragen kunnen wel grote consequenties hebben voor ons vak. Lees goed wàt men u vraagt. Bent u zich bewust van wat uw antwoord eigenlijk betekent in de praktijk. Bijvoorbeeld: als u aangeeft verantwoordelijkheid te willen nemen voor (populatie)preventie, bent u dan ook bereid om bijvoorbeeld preventiespreekuren te gaan doen of daar een medewerker voor aan te nemen?

Meer weten over hoe deze enquête tot stand is gekomen? Klik hier.

Lees ook het interview met onze voorzitter Dick Groot over de toekomstvisie.