6 oktober 2017 • van Dijk • 1 minuut • 1.427x gelezen 3 reactie(s)

Notitie: naar een toekomstbestendige huisartsenzorg in de ANW

Nieuws Vanwege het belang van het behoud van de 24-uurs huisartsenzorg, de kwaliteit van deze zorg en het werkplezier van huisartsen en het ondersteunende personeel op de HAP heeft de toekomst van de ANW-zorg als onderwerp prioriteit binnen de activiteiten van de belangenverenigingen van de huisartsen, praktijkhouders en huisartsenposten (LHV, InEen en VPH).

Deel dit artikel via          

Om snel en adequaat in te spelen op deze problematiek zijn LHV, VPHuisartsen en InEen een intensief traject gestart. In de eerste fase is de ANW-problematiek verkend op basis van de resultaten van een enquête onder huisartsen, maar ook door discussiebijeenkomsten en gesprekken met huisartsen in het land. Ook vonden rondetafelgesprekken met zorgverzekeraars en het ministerie plaats en zijn onderzoeken gedaan naar onder meer de ontwikkeling en aard van de zorgvraag op de post tussen 2013-2015 en naar de werkbeleving van de triagist.

Deze samenwerking heeft geleid tot een notitie waarin oplossingen beschreven worden die op korte termijn de werkdruk moeten verlagen en op lange termijn moeten leiden tot een toekomstbestendige huisartsenzorg in de ANW. Doel van deze notitie is om een goed overzicht te maken met de analyse van de knelpunten en een gemeenschappelijk traject verder vorm te kunnen geven naar een toekomstbestendige acute huisartsengeneeskunde.

VPHuisartsen zal in de huidige samenwerking met betrekking tot de ANW steeds úw belang als praktijkhouder voorop stellen. Waar dat een spanningsveld oplevert met andere betrokken partijen, zullen wij waar mogelijk de nuance en gezamenlijke belangen zoeken, zonder echter onze kernwaarden te verloochenen of de controverse te mijden. In de voorliggende notitie hebben dan ook specifieke oplossingen onze grote voorkeur. Wij zullen trachten om deze specifieke oplossingen ook voldoende voor het voetlicht te laten treden.

U kunt de notitie hier lezen.

Er zijn 3 reacties op dit artikel

 1. Bas Visser huisarts Amsterdam schreef:

  Ik ben het eens met Wil Bosboom, iedere uitbreiding zal meer vraag creëren .
  Probleem ligt bij de toegang , de deur gaat te gemakkelijk open, een verstopte neus of puistje krijgt een consult aangeboden.
  Misschien ook de huisartsenpost onder het eigen risico laten vallen.

 2. Wil Bosboom schreef:

  In mijn Hagro wordt breed de overtuiging uitgesproken dat meer (huisartsen)aanbod tijdens de HAP-diensten ook weer meer (patiënten)vraag creëert.
  Aldus schieten wij met elke uitbreiding (waarbij voor de patiënt de luxe van een regulier spreekuur wordt behouden) in eigen voet.
  De drukteproblematiek in de HAP moet aan de andere kant (de vraagkant) worden aangepakt.
  Alleen een stevig(er) filter op de toelating van patiënten naar de HAP kan de toeloop naar de HAP terugdraaien.
  Dat lees ik helaas niet concreet terug in het gezamenlijk stuk van LHV, InEen en VPH.
  Een aantal medische problemen zonder alarmverschijnselen kan worden verwezen naar het eerstvolgende reguliere spreekuur van de eigen huisarts.
  Voorbeelden: BLWI zoals hoesten en keelpijn; oorpijn; koorts<3dg; gastro-enteritis; kleine trauma's (uitgezonderd wonden)
  Verzwaren van dit filter zal consequenties (moeten) hebben voor het NTS en voor de organisatie van onze triage (telefoondokters?).

 3. Frans JJM Wasmann schreef:

  een loket?
  Zie ik geen meerwaarde in. Wij delegeren nu toch ook de ernstiger vormen zoals psychose en suicide door naar de acute psychiatrie en GGZ.
  Als er een wijkverpleegster ergens haar kous, verband of catheter moet herzien….vindt haar weg wel, tandarts..loopt paralel aan ons en heeft geen HA bemoeienis, of het kan soms ivm kaakchir. ingrepen zijn.
  Verder een open zijn tot 20u…daar is dan te weinig werk voor, en zal door een van de collega’s worden gedaan in een te maken rooster, ofwel…dat hebben we al en dat heet al generaties lang Avonddienst….