6 oktober 2017 • van Dijk • 1 minuut • 279x gelezen 0 reactie(s)

Notitie: naar een toekomstbestendige huisartsenzorg in de ANW

Nieuws Vanwege het belang van het behoud van de 24-uurs huisartsenzorg, de kwaliteit van deze zorg en het werkplezier van huisartsen en het ondersteunende personeel op de HAP heeft de toekomst van de ANW-zorg als onderwerp prioriteit binnen de activiteiten van de belangenverenigingen van de huisartsen, praktijkhouders en huisartsenposten (LHV, InEen en VPH).

Deel dit artikel via          

Om snel en adequaat in te spelen op deze problematiek zijn LHV, VPHuisartsen en InEen een intensief traject gestart. In de eerste fase is de ANW-problematiek verkend op basis van de resultaten van een enquête onder huisartsen, maar ook door discussiebijeenkomsten en gesprekken met huisartsen in het land. Ook vonden rondetafelgesprekken met zorgverzekeraars en het ministerie plaats en zijn onderzoeken gedaan naar onder meer de ontwikkeling en aard van de zorgvraag op de post tussen 2013-2015 en naar de werkbeleving van de triagist.

Deze samenwerking heeft geleid tot een notitie waarin oplossingen beschreven worden die op korte termijn de werkdruk moeten verlagen en op lange termijn moeten leiden tot een toekomstbestendige huisartsenzorg in de ANW. Doel van deze notitie is om een goed overzicht te maken met de analyse van de knelpunten en een gemeenschappelijk traject verder vorm te kunnen geven naar een toekomstbestendige acute huisartsengeneeskunde.

VPHuisartsen zal in de huidige samenwerking met betrekking tot de ANW steeds úw belang als praktijkhouder voorop stellen. Waar dat een spanningsveld oplevert met andere betrokken partijen, zullen wij waar mogelijk de nuance en gezamenlijke belangen zoeken, zonder echter onze kernwaarden te verloochenen of de controverse te mijden. In de voorliggende notitie hebben dan ook specifieke oplossingen onze grote voorkeur. Wij zullen trachten om deze specifieke oplossingen ook voldoende voor het voetlicht te laten treden.

U kunt de notitie hier lezen.