22 september 2017 • Redactie • 1 minuut • 818x gelezen 0 reactie(s)

Regeling Transparantie zorginkoopproces ZvW

Deel dit artikel via          

Afgelopen de zomer heeft de Nederlandse Zorg autoriteit de veldpartijen geconsulteerd over de effecten van de regeling van de Nederlandse Zorg autoriteit (2016) die zorgverzekeraars eraan houdt om transparant te zijn over hun voorwaarden en procedures. Het bestuur van VPHuisartsen heeft aan deze consultatieronde deelgenomen, waarbij door brancheorganisaties een veelheid aan misstanden werd gerapporteerd.

Vorige maand heeft de Nederlandse Zorg autoriteit een voorstel met aanpassingen rondgestuurd aan de deelnemers van de consultatieronde. De voorgestelde aanpassingen waren voor partijen onvoldoende concreet en bieden de Nederlandse Zorg autoriteit ook te weinig houvast om op basis van de regeling handhavend op te kunnen treden. Om die reden hebben VPHuisartsen, KNMP, LHV, NIP, LVVP en NVOS besloten om advocaat mr. D.W.L.A Schrijvershof te vragen een brief te sturen met suggesties ter verbetering van de regeling.

We wachten nu de reactie af van de Nederlandse Zorg autoriteit.

Het is niet mogelijk op dit artikel te reageren.