1 november 2017 • van Dijk • 2 minuten • 946x gelezen 0 reactie(s)

VPHuisartsen mag huisartsen niet oproepen contract massaal te weigeren

Nieuws VPHuisartsen heeft van meerdere leden het verzoek gekregen om huisartsen publiekelijk op te roepen om hun contract met de zorgverzekeraar voorlopig niet te ondertekenen. Dit in navolging van andere eerstelijns zorgaanbieders zoals fysiotherapeuten en verloskundigen.

Deel dit artikel via          

Het verzoek om deze oproep te initiëren is voor VPHuisartsen invoelbaar, maar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft hier duidelijke regels over, en wij mogen dit dus niet doen. Het massaal niet tekenen van het contract zou namelijk tot gevolg kunnen hebben dat verzekeraars gedwongen worden hun contract aan te passen en zo’n pressiemiddel zou juridisch ongewenst zijn.

Contractloos?
Wel willen en mogen wij huisartsen attenderen op het feit dat sommige contracten, zoals de verzekeraars die nu hebben opgesteld, níet in lijn zijn met de gemaakte afspraken binnen HRMO verband, zoals wij u eerder berichtten. Wij adviseren u daarom uw contract extra goed door te lezen. Indien u het met het contract, of passages daaruit, niet eens bent, kunt u dat schriftelijk kenbaar maken aan de betreffende zorgverzekeraar. Tevens heeft u de mogelijkheid en vrijheid om het voorliggende contract (voorlopig) niet te ondertekenen. Het contractloos bieden van zorg aan uw verzekerden zal wél voor een omzetdaling zorgen. U kunt overigens voor geleverde zorg ook op een later moment, als er wél een adequate overeenkomst met uw zorgverzekeraar is gesloten, met terugwerkende kracht onder reguliere tarieven declareren.

In een interview met Huisarts Vandaag beantwoordde Anton Maes de vraag “moeten huisartsen gezien het ontbreken van financiële tegemoetkoming voor de toenemende zorg niet massaal weigeren hun contracten te ondertekenen?” als volgt:

‘[…] Contractloos werken wordt een steeds interessantere optie, gezien de uitspraken van het CBb. Ik ben geen tegenstander van het sluiten van een contract, maar met het werken zonder een contract, heb je een middel om de verzekeraar eindelijk naar de onderhandelingstafel te krijgen. Zo werk je aan een andere positie dan de positie die de huisarts nu heeft. Ingewikkeld gebleken zaken, zoals het ANW-artikel in het uniform contract met de verplichte organisatie en levering voor praktijkhouders, uitblijvende investeringen in lokale huisartsenzorg, bovengenoemde financiering voor zorg van kwetsbare ouderen, zijn zo veel beter te regelen.  Een contract heeft voor mij pas waarde als je ook ‘nee’ kan zeggen. […] Contractloos betekent niet contactloos!’

Het is niet mogelijk op dit artikel te reageren.