3 november 2017 • van Dijk • 2 minuten • 1.010x gelezen 2 reactie(s)

Zilveren kruis stuurt addendum contract m.b.t. LSP artikel

Deel dit artikel via          

Wij informeerden u eerder over de signalen die wij ontvangen van onze leden, dat er in de nieuwe contracten van enkele zorgverzekeraars, in het algemene deel, bepalingen/onderdelen zijn toegevoegd, die afwijken van de gemaakte afspraken in HRMO verband. Wij gaven aan dat wij hier werk van gingen maken en kunnen u nu verder informeren over het resultaat hiervan.

In de afgelopen dagen heeft VPHuisartsen contact gehad met Zilveren Kruis (ZK) over de in artikel 12 lid 2 opgenomen inspanningsverplichting tot deelname aan het het LSP. Deze bepaling stamt uit het verleden en was in het contract van ZK ten onrechte gerubriceerd onder ‘ZN uniform’.

In reactie op dit overleg heeft ZK besloten tot een aanvulling op de overeenkomst waarin de inspanningsverplichting teniet wordt gedaan. Het artikel beoogt nu slechts een aanmoediging te zijn tot elektronische communicatie. Daarbij kunnen huisartsen zelf uitmaken of ze dat via het LSP of enig ander systeem, zoals bijvoorbeeld de Whitebox, willen doen. De aanvulling zoals hieronder vermeld zal begin volgende week via een nieuwsbrief bekend worden gemaakt aan de huisartsen in het kerngebied van Zilveren Kruis.

Er is ook contact gezocht met VGZ in verband met dezelfde problematiek. Hierover zullen wij u separaat berichten wanneer er meer bekend is.


Correctie op overeenkomst huisartsenzorg 2018

Artikel 12 lid 2 van de overeenkomst huisartsenzorg vermeldt ten onrechte dat deze bepaling is afgesproken in het kader van landelijke afspraken over uniformering van bepalingen. Deze bepaling betreft een aanvulling op de geüniformeerde bepalingen die door Zilveren Kruis is gedaan.

Zilveren Kruis wil met deze bepaling slechts het gebruik van het LSP aanmoedigen. Om ieder misverstand hieromtrent weg te nemen, informeren wij u dat we op dit punt slechts een inspanning vragen en geen verplichting. We gaan niet controleren op deze bepaling en er zijn geen consequenties verbonden aan het niet uitvoeren van deze bepaling. Hiermee heeft u de mogelijkheid om ook een andere invulling te geven aan de elektronische uitwisseling van (medische) informatie van patiënten met andere zorgaanbieders.

Deze tekst dient als aanvulling op de overeenkomst huisartsenzorg 2018.

Er zijn 2 reacties op dit artikel

 1. Huib Rutten schreef:

  Ten aanzien van het LSP zijn er een aantal belangrijke zaken:
  1. Het is een potentieel doelwit voor hackers
  2. De aansprakelijkheid bij misbruik over digitale hack is niet geregeld
  3. De patiënt krijgt ACHTERAF een melding WIe er in zijn dossier heeft gesnuffeld

  Oplossing:
  – De patiënt draagt de verantwoordelijkheid voor zijn medische dossier

  Een medisch dossier kan beveiligd worden opgeslagen op een GSM of op een USB stick met vingerafdrukscanner, of de patiënt kan het centraal opslaan (tegen betaling) en net zoals bij de bank, inloggen met een pincode / inlogkastje. Het voordeel daarvan is tevens, dat de verantwoordelijkheid van het medisch dossier èn de gezondheid dáár ligt, waar het behoort – bij de patiënt.

 2. John Kors schreef:

  Ook in de vragenlijst van De Friesland op VECOZO (contract farmacie) kwam ik deze vraag tegen. Er wordt daarin een rijtje items gevraagd waarbij het alleen mogelijk was om op het geheel met ja of nee te antwoorden.
  Verklaart u als zorgaanbieder dat aan de navolgende eisen voor een overeenkomst wordt voldaan?
  1. Aan de apotheekhoudende huisarts, is krachtens artikel 61 tiende of elfde lid van de geneesmiddelenwet, vergunning verleend om geneesmiddelen te leveren ;
  2. De zorgaanbieder beschikt (in geval van een natuurlijk persoon) over een BIG registratie of (in geval van een rechtspersoon) werkt uitsluitend met BIG geregistreerde apothekers;
  3. De zorgaanbieder beschikt over een DEKRA certificering apotheek houdend huisarts;
  4. De zorgaanbieder is voor de apotheek / ieder van de apotheken aangesloten bij een spoedapotheek, of ingeval van het ontbreken daarvan een onderlinge waarneemregeling;
  5. De zorgaanbieder is voor de apotheek/ieder van de apotheken aangesloten op het landelijk Schakelpunt.

  Hierbij kan ik items 1 t/m 4 met ja beantwoorden, alleen item 5 niet.