29 oktober 2017 • van Dijk • 1 minuut • 1.160x gelezen 0 reactie(s)

Zorgverzekeraars houden zich niet aan afspraken over uniformering contracten

Nieuws VPHuisartsen heeft van haar leden signalen ontvangen dat er in de nieuwe contracten van enkele zorgverzekeraars, in het algemene deel, bepalingen/onderdelen zijn toegevoegd, die afwijken van de gemaakte afspraken in HRMO verband.

Deel dit artikel via          

In een enkel contract worden deze toegevoegde bepalingen zelfs gerubriceerd onder de vlag van ‘ZN Uniform’, alsof er met de huisartsenkoepels afspraken over zouden zijn gemaakt. Een voorbeeld daarvan is de inspanningsverplichting om deel te nemen aan het LSP, die in enkele contracten is opgenomen.

In HRMO verband is er in 2015/2016/2017 onder de noemer ‘samenwerking en gelijkwaardigheid’ een werkgroep uniformering contracten actief geweest met inbreng van VPHuisartsen, LHV, ZN, Ineen en enkele zorgverzekeraars. Deze werkgroep heeft plusminus 12 keer intensief vergaderd. Er zijn bovendien een aantal aparte sessies geweest met juristen van ZN en LHV. Dit proces heeft geleid tot een set geüniformeerde algemene bepalingen waarvan het beheer is belegd bij ZN.
Het zonder enige vorm van overleg toevoegen van een groot aantal specifieke bepalingen aan het contract ondermijnt het werk van de HRMO-werkgroep. Bovendien leidt het tot ongewenste twijfels over de oprechtheid van de deelname van zorgverzekeraars aan het HRMO proces.

VPHuisartsen heeft uiteraard direct actie ondernomen en is in contact getreden met de betreffende verzekeraars. Wij houden u op de hoogte via onze website en via twitter©.

Het is niet mogelijk op dit artikel te reageren.