Populaire artikelen over belangenbehartiging


Overige artikelen in dit dossier

belangrijk nieuws stichting steunfonds huisartsenzorg
door VPHuisartsen | Nieuws

Niet-LHV leden niet verplicht tot 'terugwerkende kracht' betaling van bijdrage SSFH! Zoals u eerder heeft kunnen lezen is er als uitkomst van de CAO-onderhandelingen tussen LHV en onderhandelingspartijen een afspraak gemaakt over de oprichting van de Stichting SteunFonds Huisartsenzorg (SSFH). De primaire doelstelling van deze nieuw opgerichte stichting is vooralsnog het betalen van een stagevergoeding aan doktersassistentes in opleiding. Men hoopt dat daardoor meer doktersassistentes worden opgeleid. Werkgevers (praktijkhoudende huisartsen) dienen 0,8% van de bruto loonsom van hun personeel aan de SSFH af te dragen. Dit gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2012. In 2013 dient in één keer voor twee jaar te worden betaald. Het bestuur van VPHuisartsen heeft met betrekking tot deze afdracht deskundig advies ingewonnen.  Het blijkt dat de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van dit nieuwe onderdeel van de CAO Huisartsenzorg door het Ministerie van Sociale Zaken in de Staatscourant is gepubliceerd op 27 maart 2013. Deze AVV is niet met terugwerkende kracht afgegeven. Dit betekent dat in de periode voor 27 maart voor dit onderdeel van de CAO geen sprake was van een AVV. Bent u als huisarts-praktijkhouder geen lid van de LHV, dan bent u niet verplicht tot betaling van de 0,8% bijdrage over de voorliggende periode, ook al is voor uw personeel de CAO Huisartsenzorg van toepassing Het bestuur van VPHuisartsen raadt u aan om  uw administratiekantoor NIET te machtigen tot het afgeven van loonsomgegevens over de periode tot 27 maart 2013.

belangrijk nieuws stichting steunfonds huisartsenzorg