Populaire artikelen over toekomstvisie


De mening van VPHuisartsen

De huisartsgeneeskunde staat in Nederland wereldwijd gezien op hoog peil en is onmisbaar in een steeds duurder wordende gezondheidszorg. Door de zinnige en zuinige zorg, waarbij huisartsen voor <5% van de kosten 95% van alle gezondheidsklachten behandelen zijn ze een voorbeeld voor veel andere landen zonder sterke eerste lijn.

Die sterke eerste lijn met uitstekende generalistische kennis en kunde staat echter onder druk. Chronische onderfinanciering, toenemende regeldruk vanuit overheid en zorgverzekeraars en een marktgericht zorgstelsel wat van gebonden patiënten ongebonden zorgconsumenten heeft gemaakt.

Avond nacht en weekendzorg die steeds drukker wordt, bij een toenemende complexiteit van dagzorg met steeds verdergaande protocollering bedreigt de authentieke huisartsgeneeskunde. Willen we die behouden dan zal kleinschaligheid een speerpunt moeten zijn. Praktijkverkleining lijkt onontkoombaar om aan de toenemende zorgvragen te kunnen blijven voldoen en aan de hoge kwaliteitseisen te blijven voldoen.


Overige artikelen in dit dossier