2 juni 2014 • Redactie • 2 minuten • 3.064x gelezen 15 reactie(s)

VPHuisartsen: ‘Eigen zorgverlener kiezen is fundamenteel burgerrecht’

Persberichten Het recht van burgers op vrije artsenkeuze is in geding. Afschaffing van dit recht is onlangs door de Nederlandse Zorgautoriteit geadviseerd en in een wetswijziging van de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt het door minister Schippers aan de Kamer voorgesteld. Het recht op vrije artsenkeuze, of vrije zorgverlenerskeuze, is vastgelegd in art. 13 van de Zvw.

Deel dit artikel via          

Op 5 juni gaat de Tweede Kamer met minister Schippers in debat over het voorstel zorgverzekeraars voortaan vrij te laten zodat zij de medische zorg van zorgverleners die zij niet hebben gecontracteerd, niet meer hoeven te vergoeden. Daarmee kan een patiënt feitelijk alleen nog terecht bij zorgverleners die geselecteerd zijn door de verzekeraar. Deze selectie vindt voornamelijk plaats op basis van kosten en winstmarges.

Van enige balans in de zogenaamde zorgmarkt is geen sprake

VPHuisartsen is van mening dat het een fundamenteel burgerrecht is om in vrijheid je eigen zorgverlener – huisarts, medisch specialist, fysiotherapeut, apotheker, psycholoog, tandarts, diëtist of andere zorgverlener – te kiezen. ‘Meer keuzevrijheid voor patiënten vormde in 2006 één van de argumenten voor invoering van de Zorgverzekeringswet. Het stond tegenover de plicht om je als burger bij een verzekeraar aan te melden. De macht van de vier landelijke zorgverzekeraars met 90 procent van alle verzekerden, is inmiddels onaanvaardbaar groot. Met afschaffing van de keuzevrijheid voor burgers, met niet-onderhandelbare contracten voor zorgaanbieders en zonder contracteerplicht voor verzekeraars, is van enige balans in de zogenaamde zorgmarkt geen sprake, ’ stellen de huisartsen.

De beroepsorganisatie heeft een oproep gedaan aan alle Nederlandse zorgverleners om op woensdag 4 juni van 13 tot 14 uur, een werkonderbreking te houden om patiënten en medewerkers te informeren over de gevolgen van de afschaffing van artikel 13 uit de Zvw.

Dit initiatief is mede bedoeld als signaal naar de Tweede Kamer. Inmiddels hebben verschillende brancheorganisaties waaronder de KNGF (fysiotherapeuten), de KNMP (apothekers), de NMT (tandartsen) en de NVP (psychotherapeuten), steun betuigd aan het initiatief tegen afschaffing van het recht van burgers op vrije artsen- of zorgverlenerskeuze.

Zorgaanbieders en andere burgers kunnen de initiatieven voor het behoud van de vrije artsen(zorgverleners)keuze ondersteunen door ondertekening van de petitie ‘Red de vrije artsenkeuze’ via de site http://www.redvrijeartsenkeuze.nl of via de facebookpagina: http://www.facebook.com/redpatient.

Er zijn 15 reacties op dit artikel

 1. annoniem schreef:

  er mag beter samen gewerkt worden door huisartsen
  in almere meer afwisselender .
  en meer vrije keuzes laten dat je 2 huisartsen hebt
  en er mag ook vaker geroeleerd worden dat huisartsen van
  zorggroep ook met medi mere samen werkt .
  en dat ook huisartsen ook ergens anders werken van almere
  bijvoorbeeld in wijkbijduurstede en andersom ook
  en er mag meer foto’s gepuliceerd worden van huisartsen .

 2. Charles schreef:

  In artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Mensenrechten (EVRM) valt op te maken dat het prive leven van de burger in de Eu beschermd is en er geen inbreuk door de staat hierop gemaakt kan worden. (met een 3-tal uitzonderingen, die hier geen toepassing kent)
  Als de staat, dmv deze beoogde wetgeving mijn keuze vrijheid van zorgverlener denkt te kunnen blokkeren, handelt de staat in strijd met 8 EVRM.
  Artikel Grondwet: 94 stelt dat indien een nationale wet in strijd is met een Internationaal verdagsrecht, de nationale wet dient te wijken.

  Indien het wetsvoorstel tot wet komt, komt het mij voor dat het Hof het wetsartikel buiten werking zal stellen.

 3. S.E. schreef:

  Het huidige beleid is gebaseerd op kostencontrole middels marktwerking. Na het vrije-tarieven-avontuur onder tandartsen werd echter pijnlijk duidelijk dat marktwerking in de zorg niet werkt. Patienten zijn niet in staat artsen met elkaar te vergelijken, allerlei internet-initiatieven ten spijt. Op vrijwillige basis wordt nauwelijks geswitcht, omdat er vrijwel altijd sprake is van een langdurige vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. Voor zorgverleners bestaat marktwerking ook niet. Gecontracteerde zorg heeft voor het merendeel van de Nederlandse zorgverleners niets met een vrije markt te maken. Onderhandelen over contracten is vrijwel onmogelijk, het voorstel moet worden geaccepteerd, of de contractering is van de baan. En ongecontracteerd werken wordt beboet met enorme tariefsverschillen.

  De essentie van het zorgbeleid is gebaseerd op een onhoudbare premisse, marktwerking. Het gevolg is een zeer ongezonde machtsconcentratie bij zorgverzekeraars die deels winstdoelen nastreven. De verwachting is dat de volgende vrije-markt-stap voorwaartse integratie zal betreffen: verzekeraars worden dan eigenaren van ziekenhuizen, verpleeginstellingen en klinieken, overnames die worden gefinancierd met winsten behaald uit zorgpremies.

  De suggestie om en masse te stoppen met contracteren is mogelijk de enige manier om een koerswijziging af te dwingen.

 4. Joke Zonneveld schreef:

  Is het niet mogelijk dat u via de patienten een oproep doet om 40.000 handtekeningen te verzamelen, om zo een onderzoek van de grond te krijgen om al deze maatregelen fatsoenlijk doorgelicht te krijgen?
  dat werkt wellicht effectiever dan een staking, omdat de regering dan echt aan de bak moet.
  Er is veel meer aan de hand, trouwens ook op alternatief gebied worden de duimschroeven steeds meer aangedraaid. We weten als patiënten niet half wat er achter ons rug om als zorg wordt gekortwiekt en als we er achter zijn is het al te laat.
  De grote verzekeringsmaatschappijen hebben veel te veel macht en apen elkaar allemaal na, zodat zorgverleners geen kans maken om tegenwicht te bieden.
  Bovendien schuiven de zorgverzekeraars de administratie en betalingsrisico’s in de schoenen van hardwerkende zorgverleners, die daardoor geen tijd meer hebben voor hun echte vak. terwijl de verzekeringsmaatschappijen er een grote administratie voor hebben en daarvoor ook worden betaald door de verzekerden.

  • Herman Suichies schreef:

   je kan als patient ook de petitie van de VVAA tekenen, te vinden op hun site. Daar gingen al >100.000 mensen u voor.!

 5. Hans van der Schaaf schreef:

  Stuur als huisarts je patiënten straks een brief met een overzicht per verzekeraar waar je als huisarts niet meer naar toe kunt verwijzen. Zodat deze patiënten kunnen zien welke verzekeraar men zeker niet (meer) moet hebben.

 6. F.V. schreef:

  Helemaal mee eens. de macht van de zorgverzekeraars is te groot dat moet veranderen.
  Rogier van Boxtel , voor veel geld als bestuursvoorzitter van Menzis en eerste kamer lid ,zal zeker voorstemmen voor artikel 13 zo ook de voorzitter PVDA bij CZ, Klink Bij VGZ en ga zomaar door, allen voor veel geld binnen gehaald bij de zorgverzekeraars, om nu ook in de eerste kamer voor hun eigenbelang te mogen stemmen is ongehoord!!!!! Ze helpen de solidariteit van de zorg aan gort, verdienen miljarden aan de zorg, en de patient en de zorgaanbieder hebben het nakijken, dit moet gestopt worden. dus aan alle zorgaanbieders van Nederland steun de vrije keuze van u zorg aanbieders en maak een vuist tegen de politiek die naar de pijpen danst van de zorgverzekeraars, die aan het roer staan van jawel diezelfde oud politici. Met een wordt schandalig, dus weg met artikel 13, weg met jullie wurgcontracten, weg met de papierwikkel en weer tijd besteden aan de zorg.

 7. Nico Terpstra schreef:

  Wij doen mee, het staat inmiddels op de website. De teleurstellende LHV-email van vanochtend dat de huisartsen mogelijk toch buitenspel blijven is op zijn best oncollegiaal.

 8. R. van der Linden schreef:

  Ik sta als patient helemaal achter de actie. De (zorg)verzekeraars hebben al te veel macht. Ze willen hier invoeren wat ze bijvoorbeeld ook al in de schadebranche hebben gedaan. De schadelast daalt, maar de premies stijgen! Dit gaat dus nu ook gebeuren in de Zorg. Politiek wanneer gaan jullie de burger beschermen tegen de verzekeringskartels.

 9. A.H. schreef:

  Draai de situatie eens om. Artsen en andere zorgverleners zouden gewoon en masse geen contracten meer moeten willen afsluiten met de zorgverzekeraars.
  Nu hebben de zorgverzekeraars het nog steeds voor het zeggen maar als ze geen gecontracteerde zorg kunnen leveren aan hun cliënten, dan hebben ze zelf een groot probleem. Misschien valt er dan wel te praten met ze?
  Maar zolang de artsen en andere zorgverleners zelf verdeeld zijn over het wel of geen contract afsluiten houden de zorgverzekeraars de macht.
  Dus sla als beroepsgroep zelf de handen ineen om zo de zorgverzekeraars onder druk te zetten.

  • Sytse-Evert Adema schreef:

   Helemaal mee eens én we moeten stoppen collega’s te beschermen die er een potje van maken. Laat de zorgverzekeraars eens kijken naar de hoeveel cliënten die op één dag ingepland worden.

   Kwaliteit begint bij jezelf!

  • M. Landkroon schreef:

   Terug naar de restitutiepolis, een goedkoop en simpel systeem, bovendien uitstekend controleerbaar, de regie bij de patient in plaats van bij de verzekeraar. Laat de verzekeraar bij z’n stiel blijven: verzekeren, niet regeren!

  • Yvy schreef:

   Precies erg mooie verwoord, je haalt me de woorden uit de mond/ toetsenbord!! Als dat nu eens als regel zou worden genomen! Het is belachelijk dat de zorgverzekeraars nu al zoveel macht hebben! Ik ben zelf fysiotherapeut en dat heeft ons beroep echt niet goed gedaan, het gaat steeds meer om administratie en rompslomp TEN KOSTE van de patient. Zorg moet er zijn voor MENSEN en niet voor geld verdienen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mensen ook nog eens niet hun eigen hulpverlener uit laten kiezen? Dat word helemaal belachelijk!! Kom zeg, in Nederland mogen we toch zeker zelf bepalen, het is een democratie hier de laatste keer dat ik nog keek. Sowieso horen instanties waar het alleen om geld gaat niet aan het hoofd of aan de macht in de zorg! Die moeten ook gecontroleerd worden en teruggeroepen worden, maar wie kan dat dan? De regering misschien? Zijn ze wel al te laat mee nu. Hopelijk gaat dit niet uit de hand lopen!!

 10. N. T. schreef:

  Denk ook aan gedwongen opgenomen GGZ patienten – worden zij de gevangenen van de zorgverzekeraar?

 11. S.B. schreef:

  Vrije artsenkeuze is essentieel! Zelfbeschikkingsrecht komt in het gedrang wanneer je naar een willekeurige arts wordt gestuurd. Geld en kosten zijn belangrijk maar kunnen niet zo belangrijk worden dat het ingrijpt op het fundamentele recht om te beslissen wat jij voor jezelf wilt! Geef er alsjeblieft nog meer bekendheid aan en geef patiënten de mogelijkheid om te participeren in het protest!