anwii_arbeidsomstandigheden

II ANW enquête II: Organisatie en beleid van HAP en KDS

HELFT HUISARTSEN NEGATIEF OVER ONTWIKKELINGEN ANW-ZORG OP HUISARTSENPOST

Driekwart van de huisartsen is positief over de kwaliteit van de geleverde ANW- zorg. Over arbeidsomstandigheden, organisatie en bestuur van de HAP geeft de helft van hen een positief oordeel. De ontwikkelingen rond de ANW-zorg van de laatste jaren, wordt door de helft van de huisartsen als negatief ervaren, door 30% als positief.

Resultaten enquête ANW-zorg II van HuisartsVandaag en VPHuisartsen

Inleiding

In het najaar van 2010 heeft  HuisartsVandaag in samenwerking met VPHuisartsen twee enquêtes gehouden over de ANW-zorg.

IV. De substitutie van zorg in de eerstelijn

Dit is het vierde artikel van de ‘Projectgroep Randvoorwaarden’ van VPHuisartsen over de financiële staat van de huisartsgeneeskunde in Nederland. Eerder publiceerde de projectgroep artikelen over de praktijkkosten en het norminkomen van de huisarts en de mogelijke financieringsvormen van de huisartsenzorg. Onderstaand artikel completeert de reeks en gaat over substitutie van zorg vanuit de tweede- naar de eerstelijn.

De rode draad van dit artikel is dat gesubstitueerde zorg in de eerstelijn wordt geleverd voor een fractie van deze zorg in de tweedelijn zou kosten. De besparingen worden met concrete voorbeelden onderbouwd. De projectgroep is van mening dat gesubstitueerde zorg behoort tot het aanvullend- en bijzonder zorgaanbod van de huisarts en als zodanig hoort te worden gefinancierd. Dit in weerwil van de behoefte van overheid en zorgverzekeraars om deze zorg, om financieel-technische redenen, zo snel mogelijk onder te brengen in het reguliere basiszorgaanbod.