ANW-enquête II; OVERZICHT

In het najaar van 2010 heeft HuisartsVandaag in samenwerking met VPHuisartsen twee enquêtes gehouden over de ANW-zorg. Deel I ging over ‘Feiten en Getallen’ met de focus op de feitelijke werklast en de verkoop van ANW-diensten. [zie eerdere publicatie deel I]. Deel II vroeg meer naar persoonlijke ervaringen met en visies op de (acute) huisartsenzorg…

V ANW enquête II: Kenmerken deelnemers, representativiteit en reacties

Resultaten enquête ANW-zorg II van HuisartsVandaag en VPHuisartsen

Samenvatting hoofdstuk V

Van de 1070 deelnemende huisartsen is 84,8% lid van de LHV en 22,5% van VPHuisartsen.Van alle praktijkhouders in ons land deed 11,3% mee aan de ANW-enquête. Het percentage mannen ligt 10% hoger, dat van vrouwen 10% lager dan het landelijk gemiddelde. Praktijkhouders van het platteland en verstedelijkt platteland zijn minder, die uit het stedelijk gebied zijn sterker vertegenwoordigd dan het landelijk gemiddelde. Gezien de aantallen en de kenmerken van de populatie geënquêteerden is sprake van een redelijke afspiegeling van de landelijke verhoudingen van de beroepsgroep.