Het nieuwe huisartsenakkoord, een eerste analyse

Zorgsubstitutie en versterking huisartsenzorg………

                                        voor € 31,50 per dag?

Het onderhandelingsresultaat voor de eerste lijn zoals dat op 12 juli jl tot stand is gekomen tussen minister Schippers en de LHV*, ZN*, VHN*, LVG* en LOK* is gepresenteerd als een positieve bijdrage aan de versterking van de eerste lijn en de multidisciplinaire samenwerking. “Huisartsen nemen zorg over van andere sectoren en dragen daardoor bij aan de betaalbaarheid van de zorg”

Huisartsen krijgen hiervoor de komende vier jaar een jaarlijkse budgettaire groeiruimte van 2.5%. Dat is 58 miljoen per jaar of € 8.200 per normpraktijk, ongeveer € 31,50 per werkdag per normpraktijk of € 3,50 per Nederlander per jaar.

Dat is bij het gepresenteerde ambitieniveau niet echt een indrukwekkende bijdrage aan de versterking van de huisartsenzorg. Dat noemen we een kat in de zak kopen. En wanneer we bedenken dat de VHN de afgelopen jaren jaarlijkse een omzet(kosten)stijging kende van zo’n € 20 miljoen als bijdrage aan de overschrijding van het huisartsenkader, dan is het potje snel leeg.