Variabiliseringsgelden 2013

De LHV en ZN hebben definitieve afspraken gemaakt over de declaraties van huisartsen met betrekking tot de variabiliseringsgelden 2013, voor het aandachtsgebied ADEPD registreren. De LHV heeft geïnventariseerd welke huisartsen hiervoor in aanmerking komen. Deze huisartsen kunnen vanaf 1 oktober 2013 het tarief, €4,22 eenmalig met terugwerkende kracht declareren aan de hand van het aantal…

Enquête beschikbaarheid ANW

Amsterdam, september 2013.

Aan praktijkhouders, hidha’s en waarnemers.

Geachte collega,

Bent u tevreden over uw bijdrage aan de ANW-diensten op de huisartsenpost? Dan hoeft u deze pagina niet verder te lezen. Bent u als praktijkhouder echter niet geheel of helemaal niet tevreden over de van u verlangde beschikbaarheid voor de ANW-zorg, lees dan nog even verder. Bent u hidha of waarnemer? Wat zijn dan uw wensen en mogelijkheden m.b.t. uw inzet voor ANW-diensten?

Wanneer u zich herkent in de brief geven wij u ter overweging in de ANW-Beschikbaarheidsenquête (zie onderstaande link) aan te geven op welke wijze u kunt en wilt bijdragen aan de ANW-diensten.  De enquêteresultaten worden ingebracht in de discussie binnen en buiten de beroepsgroep, met verzekeraars en huisartsenposten, over de beschikbaarheid van (alle) praktiserende huisartsen over duurzame en veilige basisspoedzorg in relatie tot de professionele taken overdag.                                                                                                                                                                                                          

Bestuur VPHuisartsen