Open brief aan Eerste Kamer over wetsvoorstel 33509

VPHuisartsen heeft 16 februari jongstleden een open brief gestuurd aan de leden van de Eerste Kamer om aandacht te vragen voor een aantal onduidelijkheden in het voorliggende wetsvoorstel 33509. Hierover zal op korte termijn een besluit worden genomen. Deze wet regelt onder meer het al dan niet toestemming moeten vragen aan patiënten bij de uitwisseling van medische gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem.

‘Door de toon van de brief krijg ik het gevoel al te zijn veroordeeld’

Ook het afgelopen jaar is in het kader van fraudebestrijding door zorgverzekeraars onderzoek gedaan naar declaraties van huisartsen: de zogenaamde ‘materiële controle’. VPHuisartsen vraagt praktijkhouders die óf de afgelopen jaren te maken hebben gehad met deze controle, óf zij die er nog middenin zitten óf zij die te horen kregen dat dit onderzoek binnenkort bij hen zal plaatsvinden, zich te melden.

Brief aan de minister: hoe goedkoop mag het zijn?

Gaan de VGZ-budgetpolissen de trend zetten waarbij plattelandsbewoners straks wel hun goedkope tablets gratis thuisbezorgd krijgen, maar hun apotheekhoudende huisartsenpraktijk in de buurt kwijtraken? Ofwel, hoe zet het penny-wise-pound-foolish kortetermijnbeleid van VWS en verzekeraars de bijl aan de wortels van het bestaan van kwalitatieve, toegankelijke en doelmatige huisartsenzorg op het platteland?