Rapport evaluatiecommissie Tuitjenhorn openbaar

Vanmiddag is het rapport van de evaluatiecommissie Tuitjenhorn openbaar gemaakt. In een meer dan 70 pagina’s tellend document worden achtereenvolgens de rol van het opleidingsinstituut van het Acad. Medisch Centrum [AMC], het Openbaar Ministerie [OM], de Inspectie Gezondheidszorg [IGZ] rond de zaak Tuitjenhorn tegen het licht gehouden. Maar ook die van de beroepsverenigingen LHV en KNMG.

Wordt ook uw praktijk straks op 20 km per uur in z’n vijf gezet?

‘Toen ik het verslag las van Chantal van het Zandt met betrekking tot haar mogelijk frauduleus gedrag in verband met declaraties van haar praktijk dacht ik: “Men is bij deze zorgverzekeraar echt van God los!”‘ In onderstaande ingezonden brief probeert Hans van der Schaaf uit te leggen wat hier gebeurt en waarom het wetenschappelijk en maatschappelijk pervers en onjuist is. En wat voor valkuil eronder ligt.

Geen uitspraak CBB, wel versnelde bodemprocedure inzake contracteerverplichting

Op vrijdag 20 maart 2015 diende een kort geding bij de voorlopige voorzieningen rechter van het CBB (College voor Beroep van het Bedrijfsleven), waarin VPHuisartsen de door de NZa opgelegde verplichting tot het hebben van een contract met een zorgverzekeraar om bepaalde verrichtingen te mogen declareren werd aangevochten. De rechter kwam niet direct tot een uitspraak, maar bood wel aan de onderliggende bodemprocedure te versnellen.

Opheffen vrije artsenkeuze; krijgt Schippers toch haar zin?

Vlak voor het kerstreces kreeg minister Schippers een koude douche: het wetsontwerp dat de vrije artsenkeuze zou beperken werd in de Eerste Kamer verworpen. Een kabinetscrisis kon ternauwernood worden voorkomen en de afloop is nog onzeker. De minister weigerde het schrappen van de vrije artsenkeuze op te geven en was alleen bereid wat kleine aanpassingen te doen en wilde de wet opnieuw indienen.