De huisarts aan het bed van de eigen patiënt

Prof. dr. A.J. Baart, bijzonder hoogleraar Presentie en zorg aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en aan de North-West University (Zuid-Afrika) en dr. A.B. Timmerman, ethicus en aan de genoemde leerstoel verbonden als postdoc onderzoeker zijn naar aanleiding van de zaak Tuitjehorn een onderzoek gestart naar de afwegingen die een huisarts maakt aan het sterfbed van een patiënt.

Thema nieuwe MedZ: autonomie van de huisarts

Een beetje autonomie is de huisarts niet vreemd. Sterker nog, het zit in het DNA van de beroepsgroep. MedZ-hoofdredacteur Herman Suichies: ‘Medici hebben van de samenleving het privilege van zelfregulering gekregen, het voorrecht zelf regels op te stellen, uit te voeren en te handhaven. Maar dat recht op zelfregulering moet wel verdiend worden, op straffe van verlies van vertrouwen van de patiënt.’

Leden VPHuisartsen 10 procent korting op AOV-premie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 april jongstleden werd bekend dat de Goudse Verzekeringen met een interessant aanbod voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is gekomen. Dit geldt voor zelfstandige huisartsenpraktijkhouders en waarnemers die werken voor eigen rekening en risico. Bij de totstandkoming van deze AOV is het bestuur van VPHuisartsen nauw betrokken geweest.