VPHuisartsen ondersteunt Nationaal ZorgfFonds

De discussie over het Nationaal ZorgFonds (NZF) als alternatief voor het huidige zorgstelsel houdt niet alleen burgers, maar ook veel zorgverleners bezig. De relatie van patiënt en zorgprofessional zou in een nieuw stelsel ook meer centraal komen te staan. De plannen om te komen tot één basispolis, afschaffen van eigen risico en een ruimer basispakket vinden inmiddels bredere weerklank.

In memoriam: Hans Nobel

Tot ons grote verdriet moeten wij u meedelen dat op 14 januari jl. onverwacht is overleden onze secretaris, collega en vriend, Hans Nobel Het bestuur van VPHuisartsen is aangeslagen door dit plotselinge verlies. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen wat het betekent zonder hem verder te moeten. Hans is vanaf de oprichting bij VPHuisartsen betrokken en…

‘Bureaucratische werkelijkheid sluit niet aan bij dagelijkse praktijk van zorgverleners’

Onjuiste perceptie over cijfers, verschillende waarheden, gegeneraliseerde beeldvorming. Dat is wat er óók aan de hand is in de Nederlandse zorg. Tot die conclusie komt Edwin Brugman, directeur Kennismanagement en Netwerken bij VvAA. Zijn diagnose: teveel gepraat óver zorgverleners en patiënten. In plaats van te investeren in noodzakelijk vertrouwen, lijken beleidsmakers en zorgverzekeraars vooral het wantrouwen te voeden. ‘Er is behoefte aan countervailing power.’