Aanpassing premiebetaling en zorgstelsel stuit op verzet

Een inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) zou moeten horen bij de keuze die in 2006 is gemaakt om dit zorgstelsel solidair te noemen. Een IAB betekent een lastenverdeling naar draagkracht. Solidariteit is binnen het stelsel ook gebaat bij meer sociale waarborgen en minder marktelementen. Toch valt op dat maar weinig politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen tot beide veranderingen willen overgaan.

Huidige indicatoren hebben hun langste tijd gehad

In de theorie van het huidige marktgerichte zorgstelsel is het kunnen beoordelen van kwaliteit van zorg een basisvoorwaarde. De patiënt wil graag weten wat hem mankeert, daarna door wie en waar hij het beste behandeld kan worden. Namens die patiënt wil de zorgverzekeraar weten welke kwaliteit van zorg voor de geboden prijs geleverd wordt. Nou is dat niet zo eenvoudig en in veel gevallen onmogelijk.