Huidige indicatoren hebben hun langste tijd gehad

In de theorie van het huidige marktgerichte zorgstelsel is het kunnen beoordelen van kwaliteit van zorg een basisvoorwaarde. De patiënt wil graag weten wat hem mankeert, daarna door wie en waar hij het beste behandeld kan worden. Namens die patiënt wil de zorgverzekeraar weten welke kwaliteit van zorg voor de geboden prijs geleverd wordt. Nou is dat niet zo eenvoudig en in veel gevallen onmogelijk.