Oplopende waarneemtarieven brengen oplossing ANW-probleem niet dichterbij

De problemen die huisartsen ondervinden met hun spoedzorg buiten kantooruren zijn bekend (eerdere blog). Recent is een website met praktijkvoorbeelden rond zes onderwerpen gelanceerd die kan helpen om de werkdruk op de huisartsenpost te verlichten. Deze onderwerpen zijn bv. een andere inzet van personeel en instroom van patiënten, van taakherschikking, van samenwerking in de keten,…

Praktijkkostenonderzoek huisartsen van NZa: 20 kanttekeningen

De doelstelling van het kostenonderzoek o.l.v. de NZa is het in kaart brengen van de opbrengsten, productie, praktijkkosten en tijdsbesteding van huisartsen over het onderzoeksjaar 2015. De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor het aanpassen van de gereguleerde huisartsentarieven 2018.  Voor de beroepsgroep huisartsen is dit binnen de Zvw het derde kostenonderzoek. Eerder werden met dezelfde doelstelling…