VPH leden duidelijk over toekomst

VPHuisartsen heeft in een vijftal recente regiobijeenkomsten de uitgesproken mening van de praktijkhouders verzameld over haar organisatie en de huisartsenzorg in het algemeen, leden geïnformeerd over het nu zeer actuele proces rondom de ‘Herijking Kernwaarden Huisartsenzorg’, maar vooral zeer concreet en specifiek doorgevraagd naar hoe de praktijkhouder zichzelf in de toekomst ziet en wat dit…

Bij financiering regionale zorg zijn centraal afgestemde spelregels nodig

In 2013 benoemde de vorige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu negen regio’s tot zogenaamde ‘proeftuinen’. In deze regionale proeftuinen moesten samenwerkingsinitiatieven de filosofie van de Triple Aim uitwerken: hoe in een regio met interventies en strategieën te werken aan een manier om de gezondheid van de bevolking en de kwaliteit van de zorg te verbeteren en tegelijkertijd de groei…

Nieuwe website VPH live

Het is zover: vphuisartsen.nl is vernieuwd. U zit nu naar een gloednieuwe website te kijken. Niet alleen het uiterlijk, maar zeker ook de functionaliteiten zijn flink op de schop gegaan. We nemen u mee in alle vernieuwingen en zijn uiteraard benieuwd naar uw mening! Waarom een nieuwe site? VPHuisartsen is de laatste jaren uitgegroeid tot een…

ZilverenKruis komt afspraken hoofdlijnenakkoord niet na

Zoals bekend is VPHuisartsen geen ondertekenaar van het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022. Onze mening erover hebben we in een eerder stadium beschreven. Wij zijn ook niet bij de regionale onderhandelingen betrokken, maar we zijn wel buitengewoon benieuwd hoe dit proces verloopt. Nu blijkt uit berichtgeving van de LHV, dat met name Zilveren Kruis (ZK) zich wederom van haar…

Praktijkaccreditering vereenvoudigd naar eenmaal per 3 jaar

Eerder berichtten wij u over het standpunt van VPHuisartsen inzake de praktijkaccreditering. Het College van Deskundigen van NPA (NHG, LHV, VPHuisartsen, InEen, ZN en Patiëntenfederatie Nederland) heeft besloten om per 2019 de praktijkaccreditering te vereenvoudigen naar eenmaal per 3 jaar (voorheen jaarlijks) conform onze wens. Naast de driejaarlijkse accreditatiecyclus is het mogelijk om te kiezen…

Uw AOV bij Movir? Overstappen loont!

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij Movir? Dan worden uw premie en voorwaarden gewijzigd en dat is niet altijd gunstig. VPHuisartsen heeft een AOV-mantel met De Goudse, met goede voorwaarden en een extra aantrekkelijk tarief. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur. Let op! Heeft u een 5-jaarscontract met Movir? Dan is het extra belangrijk…