Onderzoek NIVEL: Huisartsen werken meer uren voor minder geld

Het rapport “De werkweek van de Nederlandse huisarts in 2018 (En een vergelijking met 2013)”. is geanalyseerd door VPHuisartsen en wij willen onze conclusies met u delen.. Meer vaste waarnemersHet aantal praktijkhouders blijft stijgen, maar het aantal niet-praktijkhoudende huisartsen nog meer. DE HIDHA/vaste waarnemer wint terrein ten faveure van de “wisselende waarnemer”. Wij duiden dit…

VPH over: Onbalans Huisartsenzorg

VPH was onderdeel van de klankbordgroep voor het onderzoek naar ‘Balans in de Huisartsenzorg’. Op een aantal vlakken hebben we de onderzoekers nog van goede tips en richting kunnen voorzien, maar al gedurende de tussentijdse bijeenkomsten werd duidelijk dat veel van onze vermoedens waarheid blijken. Er ontstaat een groeiende onbalans. Belangrijke feiten die meegenomen moeten…

Huisartsen stellen samen vast: dit is waar we voor staan

Persbericht van de gezamenlijke huisartsenorganisaties Op 21 januari 2019 hebben huisartsen bekendgemaakt wat de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn, voor nu en in de toekomst. Met de herijking van de waarden en taken geven huisartsen nog nadrukkelijker aan dat zij de medisch-generalist zijn en dat samenwerken fundamenteel is voor de uitvoering van het vak.  Met de kernwaarden en kerntaken geven huisartsen aan wat de…