De Staatkwal heeft een Pokerface

Het door belastinginkomsten gefinancierde zorgstelsel in Nieuw Zeeland onderging in 2001 een verandering; daar waar eerst ziekenhuizen en zorgleveranciers verantwoordelijk waren voor het leveren van zorg, mede gecoordineerd door de Health Funding Authority, werden er 20 District Health Boards opgezet in evenzoveel regio’s. Elke regio financiert zijn eigen gezondheidszorg. ‘Mijn’ District Health Board is Counties…