Aanvraagformulier medische verklaring

Wordt u ook niet goed van al die kantoren die klakkeloos volledige medische dossiers proberen op te vragen? Sowieso was ons standpunt al om daar niet zomaar aan mee te werken, maar we hebben er nu ook een wederkerend vragenformulier bij opgesteld. Dat zal ze leren ons kosteloos aan het werk proberen te zetten en…

Advies dossierbeheer bij ontstentenis

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen heeft gevraagd om advies met betrekking tot het dossierbeheer van huisartsen die met pensioen gaan of overlijden. Een vertrekkende huisarts blijft verantwoordelijk voor het medisch dossier totdat de patiënt een nieuwe huisarts heeft gevonden. Deze werkwijze is voor (de leden van) VPH niet toekomstbestendig, gelet op het feit dat veel van…

Concept akte VPH statutenwijziging

Voorstel om te besluiten tot gedeeltelijke wijziging van de statuten van Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) conform de conceptakte opgesteld door VBC Notarissen met kenmerk MBW 211998.01-1 en het verlenen van machtiging aan ieder bestuurslid, alsmede ieder van de medewerkers en notarissen verbonden aan het kantoor van VBC Notarissen, zowel tezamen als ieder van hen afzonderlijk…

Reactie VPH op discussienota ‘Zorg voor de Toekomst’

De houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk. Hoewel er al hard wordt gewerkt aan noodzakelijke veranderingen, is er meer nodig om de zorg ook in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren. Aldus het Ministerie van VWS op de website internetconsultatie.nl. In de discussienota die op voornoemde website is geplaatst worden denkbare beleidsopties op…