Na wet DBA komt een nieuwe wet voor zzp’ers: het belang voor huisartsenzorg (3)

Deze derde blog gaat over de vermeende bijdrage van de nieuwe zzp-wet aan een herstel van de dysbalans tussen vraag en aanbod binnen de huisartsenzorg. Het onderzoek “Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg” (NIVEL/Prismant, 21 december 2018) laat zien dat er huisartsentekorten gaan ontstaan. Citaat: “Bepalende factoren voor huisartsen om wel of juist niet in een bepaald…

Lees verder!

Na wet DBA komt een nieuwe wet voor zzp’ers: de consequenties (2)

Na in de eerste blog de uitgangspunten te hebben beschreven van de nieuwe zzp-wet per 2021, ga ik in deze blog in op de vermeende consequenties voor degenen die binnen de huisartsenzorg met deze wet te maken krijgen: de praktijkhouders, de waarnemers, de huisartsen in loondienst en de burgers. Consequenties voor de waarnemer De hoogte van het huidige waarneemtarief ligt conform de genoemde enquête tussen…

Lees verder!

Wiens belangen tellen (zwaarder) bij eerstelijnsdiagnostiek?

In het nieuws een ruzie tussen een zorgverzekeraar en tientallen huisartsen in de regio Breda, omdat de verzekeraar na een aanbestedingstraject het contract met diagnostisch centrum Star-SHL in Etten-Leur, bekend als het regionale huisartsenlaboratorium, op wil zeggen. Huisartsen zijn boos en vragen hun chronisch zieke patiënten over te stappen naar een andere verzekeraar. De verzekeraar wil namelijk vanaf 1…

Lees verder!

Geen ruimere indicatie voor tarief intensieve zorg bij een Wlz-zorgprofiel

Wanneer een patiënt als grondslag 24-uurs toezicht nodig heeft, kan het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) een indicatie afgeven in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).  Het bij deze indicatie afgegeven zorgprofiel, voorheen zorgzwaartepakket (ZZP), behoort binnen de Wlz bij een van de zeven zorgsectoren. Sector verpleging en verzorging (VV) Sector verstandelijk gehandicapt (VG) Sector licht verstandelijk gehandicapt (LVG) Sector lichamelijk gehandicapt…

Lees verder!

De vijf ringen van het praktijkhouderschap

Onenigheid is er in huisartsenland ontstaan op de vraag hoe het huisartsentekort en de beschikbaarheid in de acute zorg buiten kantoortijden moet worden opgelost. Aanleiding is het plan van aanpak met negen actiepunten van de diverse problemen in huisartsenland, wat de huisartsenvereniging (LHV) en het ministerie recent hebben gepubliceerd. Chronologie 19.01.2018: Hoeveel huisartsen zijn er nodig? 20.12.2018:…

Lees verder!

Bij financiering regionale zorg zijn centraal afgestemde spelregels nodig

In 2013 benoemde de vorige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu negen regio’s tot zogenaamde ‘proeftuinen’. In deze regionale proeftuinen moesten samenwerkingsinitiatieven de filosofie van de Triple Aim uitwerken: hoe in een regio met interventies en strategieën te werken aan een manier om de gezondheid van de bevolking en de kwaliteit van de zorg te verbeteren en tegelijkertijd de groei…

Lees verder!

Collegae, pas op met substitutie zonder goede afspraken!

Stringente sturing basiszorgtarief huisarts biedt beperkte financiële ruimte De basiszorg van de huisarts overdag kent een zogenaamde gemengde bekostiging. Dat wil zeggen dat een deel van de kosten overdag in segment S1 wordt betaald met een inschrijftarief per ingeschrevene (ION: Inschrijving Op Naam) en een deel per geleverd consult. Maar hoe worden van deze inschrijving en…

Lees verder!