Wiens belangen tellen (zwaarder) bij eerstelijnsdiagnostiek?

In het nieuws een ruzie tussen een zorgverzekeraar en tientallen huisartsen in de regio Breda, omdat de verzekeraar na een aanbestedingstraject het contract met diagnostisch centrum Star-SHL in Etten-Leur, bekend als het regionale huisartsenlaboratorium, op wil zeggen. Huisartsen zijn boos en vragen hun chronisch zieke patiënten over te stappen naar een andere verzekeraar. De verzekeraar wil namelijk vanaf 1…

Lees verder!

Geen ruimere indicatie voor tarief intensieve zorg bij een Wlz-zorgprofiel

Wanneer een patiënt als grondslag 24-uurs toezicht nodig heeft, kan het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) een indicatie afgeven in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).  Het bij deze indicatie afgegeven zorgprofiel, voorheen zorgzwaartepakket (ZZP), behoort binnen de Wlz bij een van de zeven zorgsectoren. Sector verpleging en verzorging (VV) Sector verstandelijk gehandicapt (VG) Sector licht verstandelijk gehandicapt (LVG) Sector lichamelijk gehandicapt…

Lees verder!

De vijf ringen van het praktijkhouderschap

Onenigheid is er in huisartsenland ontstaan op de vraag hoe het huisartsentekort en de beschikbaarheid in de acute zorg buiten kantoortijden moet worden opgelost. Aanleiding is het plan van aanpak met negen actiepunten van de diverse problemen in huisartsenland, wat de huisartsenvereniging (LHV) en het ministerie recent hebben gepubliceerd. Chronologie 19.01.2018: Hoeveel huisartsen zijn er nodig? 20.12.2018:…

Lees verder!

Bij financiering regionale zorg zijn centraal afgestemde spelregels nodig

In 2013 benoemde de vorige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu negen regio’s tot zogenaamde ‘proeftuinen’. In deze regionale proeftuinen moesten samenwerkingsinitiatieven de filosofie van de Triple Aim uitwerken: hoe in een regio met interventies en strategieën te werken aan een manier om de gezondheid van de bevolking en de kwaliteit van de zorg te verbeteren en tegelijkertijd de groei…

Lees verder!

Collegae, pas op met substitutie zonder goede afspraken!

Stringente sturing basiszorgtarief huisarts biedt beperkte financiële ruimte De basiszorg van de huisarts overdag kent een zogenaamde gemengde bekostiging. Dat wil zeggen dat een deel van de kosten overdag in segment S1 wordt betaald met een inschrijftarief per ingeschrevene (ION: Inschrijving Op Naam) en een deel per geleverd consult. Maar hoe worden van deze inschrijving en…

Lees verder!

Preferentiebeleid: van kostenbeheersing tot perversiteit

Een eigen preferentiebeleid van individuele zorgverzekeraars werd ingezet in 2008 en heeft ertoe geleid dat de prijzen van generieke geneesmiddelen in Nederland stevig zijn gedaald. Zo zegt toezichthouder Zorginstituut Nederland (GIPeiling 2015, pg.26) over de farmaciekosten 2015 dat preferentiebeleid 720 miljoen euro heeft bespaard, dit is 42 euro per Nederlander (NB: gemiddelde zorgkosten per Nederlander…

Lees verder!

Grip op verwardheid vraagt om grip op uitvoering van zorg

De aanpak van gemeenten om personen met verward gedrag te helpen is ‘heel mooi op papier, maar eigenlijk nog niet geregeld’, zo maakte het Schakelteam (blog) voor personen met verward gedrag recent bekend. De deadline van oktober 2018 (die al een keer is uitgesteld) wordt waarschijnlijk weer niet gehaald. “Deze kwetsbare groep kan het niet hebben dat we achterlopen“, zei voorzitter Onno Hoes. Het rapport van…

Lees verder!

Praktijkhouder huisarts: spagaat tussen zorg en centen

Als coauteur schreef ik mee aan onderstaand artikel in de Eerstelijns over het ondernemerschap van de huisarts. Met aandacht voor bouwstenen van bekostiging, zoals inzet van personeel, het inkomen, de werktijden, de zorgvraag en het macrobudget. In deze blog wil ik ter aanvulling van het artikel bij nog een paar andere aandachtspunten van het praktijkhouderschap stilstaan.

Lees verder!