De vijf ringen van het praktijkhouderschap

Onenigheid is er in huisartsenland ontstaan op de vraag hoe het huisartsentekort en de beschikbaarheid in de acute zorg buiten kantoortijden moet worden opgelost. Aanleiding is het plan van aanpak met negen actiepunten van de diverse problemen in huisartsenland, wat de huisartsenvereniging (LHV) en het ministerie recent hebben gepubliceerd. Chronologie 19.01.2018: Hoeveel huisartsen zijn er nodig? 20.12.2018:…

Lees verder!

Bij financiering regionale zorg zijn centraal afgestemde spelregels nodig

In 2013 benoemde de vorige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu negen regio’s tot zogenaamde ‘proeftuinen’. In deze regionale proeftuinen moesten samenwerkingsinitiatieven de filosofie van de Triple Aim uitwerken: hoe in een regio met interventies en strategieën te werken aan een manier om de gezondheid van de bevolking en de kwaliteit van de zorg te verbeteren en tegelijkertijd de groei…

Lees verder!

Collegae, pas op met substitutie zonder goede afspraken!

Stringente sturing basiszorgtarief huisarts biedt beperkte financiële ruimte De basiszorg van de huisarts overdag kent een zogenaamde gemengde bekostiging. Dat wil zeggen dat een deel van de kosten overdag in segment S1 wordt betaald met een inschrijftarief per ingeschrevene (ION: Inschrijving Op Naam) en een deel per geleverd consult. Maar hoe worden van deze inschrijving en…

Lees verder!

Preferentiebeleid: van kostenbeheersing tot perversiteit

Een eigen preferentiebeleid van individuele zorgverzekeraars werd ingezet in 2008 en heeft ertoe geleid dat de prijzen van generieke geneesmiddelen in Nederland stevig zijn gedaald. Zo zegt toezichthouder Zorginstituut Nederland (GIPeiling 2015, pg.26) over de farmaciekosten 2015 dat preferentiebeleid 720 miljoen euro heeft bespaard, dit is 42 euro per Nederlander (NB: gemiddelde zorgkosten per Nederlander…

Lees verder!

Grip op verwardheid vraagt om grip op uitvoering van zorg

De aanpak van gemeenten om personen met verward gedrag te helpen is ‘heel mooi op papier, maar eigenlijk nog niet geregeld’, zo maakte het Schakelteam (blog) voor personen met verward gedrag recent bekend. De deadline van oktober 2018 (die al een keer is uitgesteld) wordt waarschijnlijk weer niet gehaald. “Deze kwetsbare groep kan het niet hebben dat we achterlopen“, zei voorzitter Onno Hoes. Het rapport van…

Lees verder!

Praktijkhouder huisarts: spagaat tussen zorg en centen

Als coauteur schreef ik mee aan onderstaand artikel in de Eerstelijns over het ondernemerschap van de huisarts. Met aandacht voor bouwstenen van bekostiging, zoals inzet van personeel, het inkomen, de werktijden, de zorgvraag en het macrobudget. In deze blog wil ik ter aanvulling van het artikel bij nog een paar andere aandachtspunten van het praktijkhouderschap stilstaan.

Lees verder!

Arbeidstijd

Een chirurg wil begin vorige maand per vliegtuig een jaarcongres in Amerika bezoeken, maar de vlucht loopt vanwege de sneeuw op Schiphol vertraging op. Juist op moment van vertrek, 6 uur later, krijgen piloten het bericht dat het niet is toegestaan te vertrekken: door het lange wachten zijn de werktijden van de piloten overschreden. De…

Lees verder!

Bij dit zorgstelsel betaalt de burger de prijs

De laatste week bespeur ik enige euforie in het land omtrent het besluit om het eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor 2018 op 385 euro per verzekerde te houden. Een tevredenheid die ook wordt gevoed door de mededeling van een zorgverzekeraar dat diens premie voor 2018, tegen de verwachting in, wordt verlaagd. Met 50 eurocent!

Lees verder!