Praktijkkostenonderzoek huisartsen van NZa: 20 kanttekeningen

De doelstelling van het kostenonderzoek o.l.v. de NZa is het in kaart brengen van de opbrengsten, productie, praktijkkosten en tijdsbesteding van huisartsen over het onderzoeksjaar 2015. De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor het aanpassen van de gereguleerde huisartsentarieven 2018.  Voor de beroepsgroep huisartsen is dit binnen de Zvw het derde kostenonderzoek. Eerder werden met dezelfde doelstelling…

Lees verder!

De transparantie voorbij…

De KNMG zal met de nieuwe minister in overleg gaan om zo snel mogelijk te stoppen met het publiceren van berispingen of geldboetes die artsen hebben gekregen van een tuchtrechter. Er moet, aldus de artsenfederatie, een einde komen aan de ‘naming-and-shaming’.  Een berisping inclusief openbaarmaking raakt de zorgverlener op zowel het persoonlijke, professioneel en zakelijk…

Lees verder!

Gevraagd: minister van Gezondheidsbevordering (m/v)

Nu de formatie nog niet wil vlotten, is er bij uitstek de mogelijkheid om na te denken over een taakherschikking bij het huidige ministerie wat waakt over de gezondheid van de Nederlanders. Want alle lichten staan toch op groen om te komen tot een gezondere bevolking? Iedereen koketteert met de trias van de Triple Aim-…

Lees verder!

Contractering bij decentralisatie: vastlopen in bureaucratie

In 2015 veranderden drie van de vier stelselwetten in de zorg. Met als belangrijk thema decentralisatie ofwel overheveling van verantwoordelijkheden en budget van centraal naar gemeenten. Met voor de zorgaanbieders de gemeente als nieuwe contractpartner. De argumenten voor decentralisatie waren: vergroten integraliteit zorgaanbod, in samenhang sociaal domein, de-medicalisering, cliënt centraal en het ontwikkelen wijkgerichte zorg.…

Lees verder!

Integrale ouderenzorg is zinvol

In deze ingezonden brief bepleit huisarts Anton Maes een integrale ouderenzorg die als ZINVOL bestempeld kan worden. Van Zorgwetgeving tot Logistiek; aan de hand van zes kritieke succesfactoren beschrijft hij hoe met de nieuwste beleidsmaatregelen de ouderenzorg tot een succes gemaakt kan worden. Het regeerakkoord van het kabinet-Rutte-Asscher maakt melding van een hervorming van de…

Lees verder!

Reputatieschade als toezichthouder lijkt voor de NZa onvermijdelijk

De onthullingen van NZa-medewerker Arthur Gotlieb, over de wijze waarop binnen de NZa wordt omgesprongen met vertrouwelijke gegevens van burgers/patiënten en zorginstellingen zijn schokkend. Net als het verzwijgen door deze ‘Autoriteit’ van de alarmerende ziekenhuisverliezen in haar rapportage aan de minister en Tweede Kamer. Voor huisarts Anton Maes aanleiding om in zijn blog het partijdige…

Lees verder!