‘Ik regel mijn zorg goed’ campagne erg ongelukkig

VPH heeft vandaag contact opgenomen met het ministerie van VWS over de ongelukkige radiocommercial voor de ‘Ik regel mijn zorg goed’-campagne. Wij hoorden deze radiocommercial de afgelopen dagen enkele malen voorbij komen en waren verbaasd en verontrust over de mogelijk verkeerd te interpreteren boodschap die werd verkondigd. Door andere huisartsen, maar vooral ook door patiënten…

Lees verder!

VPH over enquête waarneemtarieven van HuisartsVandaag

De enquête van HuisartsVandaag over waarneemtarieven werd kritisch door ons gevolgd en wij hebben met grote interesse kennis genomen van de uitslagen van deze enquête. Wij hebben in onze recente regio-bijeenkomsten veel bezwaren gehoord tegen de druk van de ANW-diensten. In minderheid richtten die bezwaren zich tegen de tarieven van de waarnemers. Wij hoorden juist vooral weerstand…

Lees verder!

​Is er toekomst voor de (huis)arts in het huidige zorgstelsel?

21 Januari 2019 vindt wederom een Woudschotenconferentie plaats, met als doel de herijking van de kernwaarden en kerntaken van de Nederlandse huisarts. Uitermate belangrijk en urgent in een snel wisselende werkomgeving. Ik heb meegewerkt aan het visiedocument “Kernwaarden van de Nederlandse huisarts” uit 2011, van de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen. De behoefte aan een herijking…

Lees verder!

Hans Nobel Courage! penning 2019: nominaties van start

VPHuisartsen en Calculus Software BV hebben in 2017 de jaarlijkse Hans Nobel Courage! prijs in het leven geroepen, ter blijvende nagedachtenis aan Hans Nobel, mede-oprichter van VPHuisartsen. Vanaf 2018 zal jaarlijks op 11 februari, de oprichtingsdatum van VPHuisartsen, de winnaar van de prijs bekend gemaakt worden. Die prijs bestaat uit een penning en een geldprijs…

Lees verder!

VPHuisartsen geschokt door recente uitspraken tuchtcollege

Het afgelopen jaar is in Medisch Contact een aantal tuchtzaken gepubliceerd, met daarin voor huisartsen zeer bedreigende conclusies van het tuchtcollege. VPHuisartsen is zeer geschokt door het toenemend aantal onbegrijpelijke uitspraken. Zo was er de zaak van de collega die na enkele patiëntencontacten een ambulance naar een patiënt stuurde, waarbij huisartsen door de tuchtrechter ‘en…

Lees verder!