Na wet DBA komt een nieuwe wet voor zzp’ers: het belang voor huisartsenzorg (3)

Deze derde blog gaat over de vermeende bijdrage van de nieuwe zzp-wet aan een herstel van de dysbalans tussen vraag en aanbod binnen de huisartsenzorg. Het onderzoek “Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg” (NIVEL/Prismant, 21 december 2018) laat zien dat er huisartsentekorten gaan ontstaan. Citaat: “Bepalende factoren voor huisartsen om wel of juist niet in een bepaald…

Na wet DBA komt een nieuwe wet voor zzp’ers: de consequenties (2)

Na in de eerste blog de uitgangspunten te hebben beschreven van de nieuwe zzp-wet per 2021, ga ik in deze blog in op de vermeende consequenties voor degenen die binnen de huisartsenzorg met deze wet te maken krijgen: de praktijkhouders, de waarnemers, de huisartsen in loondienst en de burgers. Consequenties voor de waarnemer De hoogte van het huidige waarneemtarief ligt conform de genoemde enquête tussen…

Na wet DBA komt een nieuwe wet voor zzp’ers: het uitgangspunt (1)

    In 2016 is bij de afschaf van de VAR de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) ingevoerd om te beoordelen of er in een arbeidsrelatie sprake is van schijnzelfstandigheid. In de huisartsenzorg betreft dat de relatie tussen de praktijkhoudende huisarts als opdrachtgever en de waarnemende huisarts als opdrachtnemer/zzp’er. Als beide partijen op dit moment een door de…

Wiens belangen tellen (zwaarder) bij eerstelijnsdiagnostiek?

In het nieuws een ruzie tussen een zorgverzekeraar en tientallen huisartsen in de regio Breda, omdat de verzekeraar na een aanbestedingstraject het contract met diagnostisch centrum Star-SHL in Etten-Leur, bekend als het regionale huisartsenlaboratorium, op wil zeggen. Huisartsen zijn boos en vragen hun chronisch zieke patiënten over te stappen naar een andere verzekeraar. De verzekeraar wil namelijk vanaf 1…

onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg

Slechts deel huisartsenposten beloont huisarts voor extra ANW-werk in Wlz

Op dit moment is de stand van zaken zo dat bij inschrijving op naam van een patiënt bij een praktijkhoudende huisarts, deze inschrijving inhoudt dat de patiënt de beschikbaarheid heeft van het hele integrale pakket aan huisartsgeneeskundige zorg, 24 uur per dag en 7 dagen per week, dus inclusief de ANW-spoedzorg. Dit werd nog eens…

Geen ruimere indicatie voor tarief intensieve zorg bij een Wlz-zorgprofiel

Wanneer een patiënt als grondslag 24-uurs toezicht nodig heeft, kan het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) een indicatie afgeven in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).  Het bij deze indicatie afgegeven zorgprofiel, voorheen zorgzwaartepakket (ZZP), behoort binnen de Wlz bij een van de zeven zorgsectoren. Sector verpleging en verzorging (VV) Sector verstandelijk gehandicapt (VG) Sector licht verstandelijk gehandicapt (LVG) Sector lichamelijk gehandicapt…