Huidige indicatoren hebben hun langste tijd gehad

In de theorie van het huidige marktgerichte zorgstelsel is het kunnen beoordelen van kwaliteit van zorg een basisvoorwaarde. De patiënt wil graag weten wat hem mankeert, daarna door wie en waar hij het beste behandeld kan worden. Namens die patiënt wil de zorgverzekeraar weten welke kwaliteit van zorg voor de geboden prijs geleverd wordt. Nou is dat niet zo eenvoudig en in veel gevallen onmogelijk.

Het LSP en de wetgeving

Dinsdag 4 oktober stemde de Eerste Kamer in met de nieuwe wet ‘Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’ binnen de (gezondheids)zorg. Deze wet moet cliënten meer rechten geven bij elektronische dossiervorming, met name bij het opvragen en uitwisselen van medische persoonsgegevens tussen zorgaanbieders. Het gaat hierbij dus ook om het LSP. “Wie kan daar op…

Financiële risico’s in de ‘zorgmarkt’: winnaars en verliezers

Het einde van het kalenderjaar nadert nu echt serieus. Overal weer reclame van zorgverzekeraars. Daarnaast berichten in de media dat burgers niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Het is een jaarlijks ritueel, veroorzaakt door een zorgstelsel waar de financiële risico’s voor patiënten en hun (vrije) keuze voor de gewenste hulpverlener in botsing komen. Hoe zit het precies met die financiële risico’s en hoe beïnvloedt dat de keuze van burgers? Wie zijn de winnaars en wie de verliezers?