VPH over enquête waarneemtarieven van HuisartsVandaag

De enquête van HuisartsVandaag over waarneemtarieven werd kritisch door ons gevolgd en wij hebben met grote interesse kennis genomen van de uitslagen van deze enquête. Wij hebben in onze recente regio-bijeenkomsten veel bezwaren gehoord tegen de druk van de ANW-diensten. In minderheid richtten die bezwaren zich tegen de tarieven van de waarnemers. Wij hoorden juist vooral weerstand…

​Is er toekomst voor de (huis)arts in het huidige zorgstelsel?

21 Januari 2019 vindt wederom een Woudschotenconferentie plaats, met als doel de herijking van de kernwaarden en kerntaken van de Nederlandse huisarts. Uitermate belangrijk en urgent in een snel wisselende werkomgeving. Ik heb meegewerkt aan het visiedocument “Kernwaarden van de Nederlandse huisarts” uit 2011, van de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen. De behoefte aan een herijking…

VPHuisartsen geschokt door recente uitspraken tuchtcollege

Het afgelopen jaar is in Medisch Contact een aantal tuchtzaken gepubliceerd, met daarin voor huisartsen zeer bedreigende conclusies van het tuchtcollege. VPHuisartsen is zeer geschokt door het toenemend aantal onbegrijpelijke uitspraken. Zo was er de zaak van de collega die na enkele patiëntencontacten een ambulance naar een patiënt stuurde, waarbij huisartsen door de tuchtrechter ‘en…

ZilverenKruis komt afspraken hoofdlijnenakkoord niet na

Zoals bekend is VPHuisartsen geen ondertekenaar van het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022. Onze mening erover hebben we in een eerder stadium beschreven. Wij zijn ook niet bij de regionale onderhandelingen betrokken, maar we zijn wel buitengewoon benieuwd hoe dit proces verloopt. Nu blijkt uit berichtgeving van de LHV, dat met name Zilveren Kruis (ZK) zich wederom van haar…

Praktijkaccreditering vereenvoudigd naar eenmaal per 3 jaar

Eerder berichtten wij u over het standpunt van VPHuisartsen inzake de praktijkaccreditering. Het College van Deskundigen van NPA (NHG, LHV, VPHuisartsen, InEen, ZN en Patiëntenfederatie Nederland) heeft besloten om per 2019 de praktijkaccreditering te vereenvoudigen naar eenmaal per 3 jaar (voorheen jaarlijks) conform onze wens. Naast de driejaarlijkse accreditatiecyclus is het mogelijk om te kiezen…

Uw AOV bij Movir? Overstappen loont!

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij Movir? Dan worden uw premie en voorwaarden gewijzigd en dat is niet altijd gunstig. VPHuisartsen heeft een AOV-mantel met De Goudse, met goede voorwaarden en een extra aantrekkelijk tarief. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur. Let op! Heeft u een 5-jaarscontract met Movir? Dan is het extra belangrijk…