Verzekeraars krijgen tarieven niet ingeregeld

Verzekeraars krijgen hogere tarieven nog niet ingeregeld. NZa trekt tariefbeschikking in. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft aangegeven de aangepaste tariefbeschikking van oktober niet op tijd te kunnen verwerken in hun systemen en heeft daarop de NZa verzocht om de laatste tariefbeschikking in te trekken. Hierdoor moeten huisartsen 3 maanden het verschil van 1,69% voorfinancieren. VPHuisartsen heeft…

Petitie voor manifest ‘Help de huisarts verzuipt’

VPH wees enkele weken geleden op deze site al op het manifest van Help de huisarts verzuipt. VPH herkent het sentiment zoals dat in het manifest wordt verwoord. Vele van de genoemde punten worden ook door VPH gezien als knelpunt, zoals de anw-problematiek, hoge administratieve lasten, problematiek rond praktijkverkleining, en allerhande zaken die het aantrekkelijker maken…

Gaat de frustrerende Wtza dan toch op de schop?

Eind september etaleerden wij al onze woede over de nieuwe wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). De grote ergernis rondom de absurde extra eisen die hierin gesteld worden aan eerstelijns zorgverleners, met in het bijzonder de jaarlijkse financiële verantwoording, hebben wij zeker ook achter de schermen duidelijk laten merken.Ondanks alle harde toezeggingen rondom het ontregelen van de…

Huisartsen Limburg tekenen protest aan tegen nieuwe wet Wtza

In september publiceerden wij onze frustratie over de nieuwe ‘wet toetreding zorgaanbieders’ (Wtza) en in het bijzonder het onderdeel ‘financiële jaarverantwoording’.Achter de schermen wordt er door de diverse huisartsenorganisaties stevig gelobbyd om de wet alsnog van tafel te krijgen. Het adviescollege toetsing regeldruk heeft al gerapporteerd dat de nut en noodzaak van deze wet onvoldoende…

Huisartsen schreeuwen om boycot nieuwe wet financiële verantwoording Eerstelijns zorg

Woest worden we er van als er al jaren gesproken wordt over het verlichten van bureaucratie & administratieve lasten, diverse dure ontregel programma’s worden opgetuigd en steeds weer verbeteringen beloofd, maar deze demissionaire regering met weer een volgende wet aantoont dat politiek Den Haag helemaal niet in staat is beloften na te komen.De eerstelijns coalitie,…