postbus

Herijking postcodelijst achterstandsproblematiek. Een duidelijke verbetering!

Misschien is per 2019 de aanpassing en herijking van de postcodelijst achterstandsproblematiek wel de grootste wijziging in de financieringsstructuur van de huisartsenzorg. De onderbouwing te komen tot veranderen, zo is te lezen in de Beleidsregel 2019 [1], is het feit dat de huidige postcodesystematiek een vrij grofmazig middel is om achterstandsproblematiek weer te geven. Een…

onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg

Onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg: veel mooie woorden

Samenvatting onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg 2019 t/m 2022: veel mooie woorden… en nog veel werk aan de winkel voor de daden! Op 11 juli 2018 hebben de achterbannen van alle bij het akkoord betrokken partijen (minister VWS, ZN als koepel van de verzekeraars, LHV, InEen en de Patiëntenfederatie Nederland) ingestemd met het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg [1] 2019 tot…

Herijking kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg

De kernwaarden ‘persoonsgerichte zorg’, ‘generalistische zorg’ en ‘continue zorg’ zitten in de genen van de huisarts. Zo liggen deze kernwaarden ook aan de basis van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 . In een snel veranderende wereld (zowel binnen de huisartsenzorg als daarbuiten) is het de vraag hoe we invulling kunnen blijven geven aan deze kernwaarden. Hoe wordt…

Manifest spoedzorg praktijkhoudende huisartsen Westfriesland

De praktijkhoudende huisartsen van West-Friesland zijn in actie gekomen en hebben de zeer negatieve ontwikkelingen in de “Spoedzorg”  ANW aangegrepen om de stem van de praktijkhouders eens veel duidelijker te laten horen. Onderstaand manifest wordt later deze maand tijdens een hearing en op de Algemene Ledenvergadering van de Westfriese Huisartsen Organisatie (WFHO) besproken. VPHuisartsen steunt…

Een dagje NZa

Op 5 april jl. zat bijna het voltallige bestuur van VPHuisartsen bij de NZa voor drie verschillende sessies. Bekostiging huisartsendienstenstructuur Dick Groot zat, samen met de LHV en InEen, bij een sessie over de huisartsen- dienstenstructuur voor overleg inzake ANW-oplossingen. VPHuisartsen maakt zich sterk voor een invulling van de spoedeisende medische diensten (SEMD) waarbij alle…