Uw AOV bij Movir? Overstappen loont!

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij Movir? Dan worden uw premie en voorwaarden gewijzigd en dat is niet altijd gunstig. VPHuisartsen heeft een AOV-mantel met De Goudse, met goede voorwaarden en een extra aantrekkelijk tarief. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur. Let op! Heeft u een 5-jaarscontract met Movir? Dan is het extra belangrijk…

VPHuisartsen nu ook actief via LinkedIn en Facebook

Via de landelijke media, onze website en twitter was u al gewend om alle activiteiten van de Vereniging voor Praktijkhoudende Huisartsen te volgen. Sinds kort hebben we daar een Facebook– en LinkedIn pagina aan toegevoegd. Rondom onderwerpen als de discussie in de ANW zorg, het hoofdlijnenakkoord en Herijking van de Kernwaarden, vinden wij het belangrijk om u goed en snel te informeren over de…

ANW-zorg 2019 via HDS: weinig veranderingen, wel risico extra werk. PAS OP!

Elke huisarts zal bekend zijn met de problemen die er heden ten dage spelen op de huisartsenpost bij het leveren van niet uitstelbare spoed-huisartsenzorg in avonden, nachten en weekenden (ANW). VPHuisartsen heeft daar de afgelopen jaren reeds uitgebreid aandacht aan besteed. Recent werd het nog eens treffend verwoord door de huisartsen in West-Friesland met hun…

keuzes maken

Wijzigingen Beleidsregel 2019: principiële verbeteringen op een aantal vlakken

De nieuwe beleidsregel [1] Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg voor het jaar 2019 telt 97 pagina’s. In dit document staat beschreven op welke wijze toezichthouder NZa van haar bevoegdheid gebruik maakt om binnen de Zorgverzekeringswet tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te leggen op het gebied van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. VPHuisartsen zet voor u in dit artikel de…

postbus

Herijking postcodelijst achterstandsproblematiek. Een duidelijke verbetering!

Misschien is per 2019 de aanpassing en herijking van de postcodelijst achterstandsproblematiek wel de grootste wijziging in de financieringsstructuur van de huisartsenzorg. De onderbouwing te komen tot veranderen, zo is te lezen in de Beleidsregel 2019 [1], is het feit dat de huidige postcodesystematiek een vrij grofmazig middel is om achterstandsproblematiek weer te geven. Een…

onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg

Onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg: veel mooie woorden

Samenvatting onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg 2019 t/m 2022: veel mooie woorden… en nog veel werk aan de winkel voor de daden! Op 11 juli 2018 hebben de achterbannen van alle bij het akkoord betrokken partijen (minister VWS, ZN als koepel van de verzekeraars, LHV, InEen en de Patiëntenfederatie Nederland) ingestemd met het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg [1] 2019 tot…