Oplossingen voor de huisartsenzorg binnen handbereik

Door middel van een open brief wil de Vereniging van Praktijkhoudende huisartsen (VPH) nogmaals kort en krachtig uiteenzetten waar de oplossingen voor de toekomst van de huisartsenzorg liggen. Zodat in de komende cruciale fase nogmaals aandacht wordt gevraagd voor de benodigde juiste denkrichting en uiteindelijk wel de juiste beslissingen worden genomen. In de afgelopen maanden…

Oproep deelname aan focusgroep sector huisartsenzorg

VPHuisartsen deelt graag de onderstaande oproep van het Capaciteitsorgaan om deel te nemen aan de eenmalige focusgroep op 13 oktober. Met de input van praktijkhouders wordt veel duidelijker hoe wij denken over de samenstelling van de huisartsenpraktijk van de toekomst. De Kamer PA/VS van het Capaciteitsorgaan zoekt nog 2 of 3 huisartsen voor de focusgroep…

Vaccineren kwetsbare jongeren

Woensdag 9 juni heeft u waarschijnlijk via de media vernomen dat het ministerie heeft besloten om kwetsbare jongeren tussen 12-18 jaar ook te gaan vaccineren. Hiervoor zal het Pfizer vaccin worden gebruikt en de uitvoering zal via de GGD verlopen.Echter, om deze kwetsbare groep te kunnen identificeren, wordt wel weer een beroep op ons huisartsen…

Onduidelijkheid rondom aansluiting Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Landelijk is er veel onduidelijkheid en zeker ook ophef ontstaan over de “verplichte” aansluiting die praktijken via hun HIS-leveranciers moeten gaan regelen, teneinde de uitwisseling van gegevens uit patiëntendossiers te faciliteren naar zogenaamde Persoonlijke Gezondheidsomgeving apps (PGO’s). Met een PGO kan een patiënt via een eigen gekozen en gecertificeerde app toegang krijgen tot een deel…