Internetconsultatie sectoroverstijgende betaaltitel

De NZa vraagt voor 31 mei uw input via een internetconsultatie rondom een sectoroverstijgende betaaltitel.  Een betaaltitel óver de schotten van de sectoren (bijvoorbeeld fysiotherapie en medisch specialistische zorg) heen en/of óver de lijnen van de verschillende wettelijke domeinen (Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg). Zo ontstaat meer ruimte voor samenwerking en het samen leveren van zorg.…

Kosteloos medische dossiers opvragen? Stuur ze ons wederkerende vragenformulier retour!

Wordt u ook niet goed van al die kantoren die klakkeloos volledige medische dossiers proberen op te vragen? Sowieso was ons standpunt al om daar niet zomaar aan mee te werken, zie ook ons advies uit 2019, maar we hebben er nu ook een wederkerend vragenformulier bij opgesteld. Wij hebben gemeend een formulier te ontwikkelen wat…

chaos

Huisartsen willen einde aan zwalkend vaccinatiebeleid

De Vereniging voor Praktijkhoudende Huisartsen heeft zich steeds constructief opgesteld als het om de medewerking bij de vaccinatiestrategie gaat. Dat huisartsen een rol zouden gaan spelen bij het vaccineren was logisch. Zij hebben hierin immers tientallen jaren ervaring. Vaccineren is dan wel geen kerntaak, maar wel een verantwoordelijkheid naar de maatschappij.Nog steeds lijkt een grote…