Kerntaken en voortgang ANW besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering

Op woensdagavond 4 november jl. werd de algemene ledenvergadering gehouden.Vanwege Covid-19 en de richtlijnen hieromtrent was dit een digitale bijeenkomst en kon eenieder vanuit zijn/haar gewenste plek deelnemen. Herverkiezing bestuursledenDe avond werd gestart met de herverkiezing van een drietal bestuursleden. Te weten: Erikvan Dijk (penningmeester), Lammert Hoeve (secretaris) en Dick Groot (voorzitter). De drieheren vervullen…

Het paard moet vóór de wagen gespannen worden!

Onderstaande ingezonden brief van collega Patrick Smeets konden wij u gewoon niet onthouden. Dit zijn de signalen die belangrijk zijn, en waar wij ons als VPH iedere dag opnieuw voor inzetten. Behoud van identiteit, autonomie, werkplezier & een gezond praktijkhouderschap. Beste mede VPH leden, Enkele primaire opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen integratie van de…

Vraag zorgbonus aan vóór 29 oktober

Tot 29 oktober kunnen ook praktijkhouders een zorgbonus aanvragen voor de eigen medewerkers. Het gaat hierbij vooral om doktersassistenten en praktijkondersteuners die tussen 1 maart en 1 september werkzaam waren en hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19.Door enkele zinsneden binnen de richtlijnen van het ministerie is er bij praktijkhouders twijfel ontstaan of de zorgbonus…

Premieverhoging AOV

Als gevolg van een forse stijging van uitval (claims) en een dalende rentestand hebben diverse verzekeraars besloten de premies voor de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) flink te verhogen. Zo ook Movir. Movir heeft aangekondigd de premie van hun arbeidsongeschiktheidsverzekering met 5% te verhogen per 1 januari 2021. Ook de korting voor leden van een aantal beroepsorganisaties wordt…

Uitwerking kerntaken: over de kern en grenzen van het huisartsenwerk

Op 21 januari 2019 zijn in Woudschoten de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg vastgesteld. Hiermee hebben huisartsen aangegeven wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan. Maar wat betekent dit nu voor huisartsen in de praktijk? Tegen welke dilemma’s lopen zij aan in de dagelijkse praktijk en hoe kunnen…

Corona: Het Roer IS Om!

Nu de laatste kruitdampen van de corona-oorlog beginnen te verdampen, is het de moeite waard om terug te kijken hoe we deze stress-test hebben doorstaan. Het begin was overrompelend. Door de afwezigheid van een deskundige aansturing werden we geconfronteerd met tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen en testmogelijkheden. Teveel verzorgenden, verpleegkundigen, huisartsen enz moesten hun werk doen…