Regeling Transparantie zorginkoopproces ZvW

Afgelopen de zomer heeft de Nederlandse Zorg autoriteit de veldpartijen geconsulteerd over de effecten van de regeling van de Nederlandse Zorg autoriteit (2016) die zorgverzekeraars eraan houdt om transparant te zijn over hun voorwaarden en procedures. Het bestuur van VPHuisartsen heeft aan deze consultatieronde deelgenomen, waarbij door brancheorganisaties een veelheid aan misstanden werd gerapporteerd. Vorige…