Administratieve lastenverlichting

Via de werkgroep B&AL, bureaucratie & administratieve lastenverlichting, werkt de VPH samen met de LHV, Ineen, NHG, VWS, Patiënten federatie, NZa, en Zorgverzekeraars Nederland, aan het schrappen van onnodige administratie. De sfeer en resultaten uit dit overleg zijn zeer constructief en voorzetten die door de huisartsenorganisaties worden gegeven worden goed opgepakt door de diverse instanties.…

Expertise van huisarts heeft een prijs

VPHuisartsen heeft in de afgelopen periode met diverse partijen gesproken over de onbezoldigde inzet van huisartsen in diverse werkgroepen en onderzoeken. In het kader van de administratieve lastenverlichting, maar ook in tal van andere projecten, werken huisartsen graag mee aan het oplossen van knelpunten en het aantrekkelijker maken van ons vak. Huisartsen zijn echter vaak…

Herziening Kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering

Begin 2020 zal de inhoud van de audit voor NHG-Praktijkaccreditering er anders uit zien. Reden voor deze verandering is de herziening van de kwaliteitsnormen voor huisartsenpraktijken. De basis voor de herziening is: de update van de patiëntverwachtingen, het kwaliteitsbeleid van de beroepsverenigingen, het advies van de RVS én de afspraken in het kader van [Ont]Regel…

VPHuisartsen betrokken bij bijeenkomst over knelpunten in het tuchtrecht

Zoals eerder gecommuniceerd was VPHuisartsen op zijn zachts gezegd ongelukkig met een aantal uitspraken van tuchtcolleges. Naar aanleiding daarvan, en omdat op de regiobijeenkomsten bleek dat dit ook een groot thema was onder onze leden, hebben wij contact gezocht met de KNMG. Gelukkig bleek de KNMG dit ook op de agenda te hebben gezet, o.a.…