Nieuwe tarieven NZa zijn sterfhuis voor de basiszorg

Onlangs maakte de NZa de tarieven huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg bekend voor 2016. Hierover zijn een aantal dingen op te merken:
1) Tarieven stijgen nauwelijks door lage indexatie, 2) M&I IUD en Cyriax zijn terug van weggeweest, 3) POH-GGZ inzet uitgebreid zonder verruiming van het budget, 4) geen contract meer nodig voor M&I verrichtingen uit aanvullend pakket, 5) ANW-tarieven blijven stijgen.

De huisarts aan het bed van de eigen patiënt

Prof. dr. A.J. Baart, bijzonder hoogleraar Presentie en zorg aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en aan de North-West University (Zuid-Afrika) en dr. A.B. Timmerman, ethicus en aan de genoemde leerstoel verbonden als postdoc onderzoeker zijn naar aanleiding van de zaak Tuitjehorn een onderzoek gestart naar de afwegingen die een huisarts maakt aan het sterfbed van een patiënt.

Thema nieuwe MedZ: autonomie van de huisarts

Een beetje autonomie is de huisarts niet vreemd. Sterker nog, het zit in het DNA van de beroepsgroep. MedZ-hoofdredacteur Herman Suichies: ‘Medici hebben van de samenleving het privilege van zelfregulering gekregen, het voorrecht zelf regels op te stellen, uit te voeren en te handhaven. Maar dat recht op zelfregulering moet wel verdiend worden, op straffe van verlies van vertrouwen van de patiënt.’