Casus: De rol van de patiënt in het beschermen van zijn privacy

Ze was al geruime tijd onder behandeling bij een GGZ-instelling toen ze ontdekte dat tientallen medewerkers van de instelling zich onrechtmatig toegang hadden verschaft tot haar elektronisch medisch dossier. Ze had daar al zo’n vermoeden van. Het waren de blikken van het personeel bij de balie en de hulpverleners, die haar uitgebreid observeerden wanneer ze langs haar liepen, die dat gevoel bij haar opriepen.

MedZ bekijkt het eens van de andere kant: de patiënt in de schijnwerpers

In dit blad wordt het zorglandschap doorgaans belicht vanuit het oogpunt van de behandelaar. Hoofdredacteur Herman Suichies: ‘Als huisartsen het over een patiënt hebben dan denken ze allereerst aan iemand met een al dan niet ernstige kwaal, ziekte of vraag, die hulp zoekt van iemand die daar meer verstand van heeft. Drie levensechte verhalen van patiënten daarom deze keer centraal.’

MedZ 4 in het teken van zorggroepen: tijd voor een Zexit?

De inmiddels welbekende HRMO-beweging heeft vaste denkpatronen doorbroken: zo worden er steeds meer vraagtekens geplaatst bij de bestaande zorggroepen, waar deze MedZ aandacht aan besteedt. Opknippen van patiënten in zorgstraten, teveel overhead (rond 25 procent), teveel aannemer van zorg in plaats van een faciliterende uitvoerder, zou zomaar kunnen leiden tot een Zexit.