Expertise van huisarts heeft een prijs

VPHuisartsen heeft in de afgelopen periode met diverse partijen gesproken over de onbezoldigde inzet van huisartsen in diverse werkgroepen en onderzoeken. In het kader van de administratieve lastenverlichting, maar ook in tal van andere projecten, werken huisartsen graag mee aan het oplossen van knelpunten en het aantrekkelijker maken van ons vak. Huisartsen zijn echter vaak…

Herziening Kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering

Begin 2020 zal de inhoud van de audit voor NHG-Praktijkaccreditering er anders uit zien. Reden voor deze verandering is de herziening van de kwaliteitsnormen voor huisartsenpraktijken. De basis voor de herziening is: de update van de patiëntverwachtingen, het kwaliteitsbeleid van de beroepsverenigingen, het advies van de RVS én de afspraken in het kader van [Ont]Regel…

VPHuisartsen betrokken bij bijeenkomst over knelpunten in het tuchtrecht

Zoals eerder gecommuniceerd was VPHuisartsen op zijn zachts gezegd ongelukkig met een aantal uitspraken van tuchtcolleges. Naar aanleiding daarvan, en omdat op de regiobijeenkomsten bleek dat dit ook een groot thema was onder onze leden, hebben wij contact gezocht met de KNMG. Gelukkig bleek de KNMG dit ook op de agenda te hebben gezet, o.a.…

Docu: De zaak Tuitjenhorn 6 mei 20:25 NPO2

Vergeet niet te kijken naar deze indrukwekkende documentaire. VPH is benieuwd naar de maatschappelijke discussie die het wederom los zal maken en hoopt op een positieve beïnvloeding van de betrokken instanties. Aankondiging van de makersIn 2013 wijkt huisarts Nico Tromp af van de protocollen om een stervende kankerpatiënt palliatief te sederen. Als zijn co-assistente hier…