Geen uitspraak CBB, wel versnelde bodemprocedure inzake contracteerverplichting

Op vrijdag 20 maart 2015 diende een kort geding bij de voorlopige voorzieningen rechter van het CBB (College voor Beroep van het Bedrijfsleven), waarin VPHuisartsen de door de NZa opgelegde verplichting tot het hebben van een contract met een zorgverzekeraar om bepaalde verrichtingen te mogen declareren werd aangevochten. De rechter kwam niet direct tot een uitspraak, maar bood wel aan de onderliggende bodemprocedure te versnellen.

Open brief aan Eerste Kamer over wetsvoorstel 33509

VPHuisartsen heeft 16 februari jongstleden een open brief gestuurd aan de leden van de Eerste Kamer om aandacht te vragen voor een aantal onduidelijkheden in het voorliggende wetsvoorstel 33509. Hierover zal op korte termijn een besluit worden genomen. Deze wet regelt onder meer het al dan niet toestemming moeten vragen aan patiënten bij de uitwisseling van medische gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem.