VPHuisartsen heeft geen vertrouwen meer in NZa en minister Schippers

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen zegt het vertrouwen in de Nederlandse Zorgautoriteit op. Aanleiding is de niet aflatende stroom publicaties en aanhoudende berichtgeving die na de affaire Gotlieb op gang zijn gekomen. Uit de uitgebreide berichtgeving is gebleken dat de NZa volledig faalt in haar rol als onafhankelijke toezichthouder. Veel ernstiger en langer dan tot nu toe werd aangenomen.

Korte reactie op uitspraak rechtszaak

De rechtbank Midden-Nederland vindt dat de inrichting van het LSP geen schending van de Wbp met zich meebrengt en daarmee ook artikel 8 van de EVRM nooit kan worden overschreden. Opvallend is: de rechtbank is akkoord met de wijze waarop toestemming wordt verleend. Zij acht patiënten voldoende geïnformeerd als de formele procedure wordt gevolgd. Wij…