Erken in woord en daad dat de eerstelijnszorg van cruciale waarde is!

Het hoofdlijnen advies over de toekomst van de eerstelijnszorg van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) had zomaar een samenvatting van diverse jaarverslagen van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen kunnen zijn. Onder de titel ‘De basis op orde’ beschrijft het rapport exact wat VPHuisartsen en andere eerstelijns zorgorganisaties al jaren roepen. De raad schrijft in…

Lammert Hoeve benoemd als LHV bestuurslid

De Landelijke Ledenvergadering van de LHV heeft VPH secretaris Lammert Hoeve benoemd als lid van het landelijk bestuur. Waarnemend voorzitter van de LHV, Aard Verdaasdonk: ‘Wij zijn blij dat Lammert Hoeve ons per direct komt versterken. Hij is gericht op samenwerking, heeft de kernwaarden van de huisartsenzorg scherp op het netvlies en ervaring als huisarts-bestuurder.’…

Secretaris Lammert Hoeve voorgedragen als LHV bestuurslid

Eind 2022 heeft Lammert Hoeve, onze secretaris en vice-voorzitter, zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie bij de LHV en voorwaardelijk zijn VPH bestuursfunctie, met 3 maanden opzegtermijn, opgezegd. De rest van het VPH bestuur staat achter deze kandidaatstelling.Het LHV bestuur zocht versterking omdat zij te weinig bestuursleden hadden om alle dossiers, zoals het omvangrijke IZA…

Het huisartseninfarct in beeld gebracht bij Zembla en Op1

Medio februari hebben veel huisartsen naar de uitzendingen over ‘Het huisartseninfarct’ van Zembla of naar collega Sophie Brühl bij talkshow Op1 gekeken. Een goede weergave van de ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg in de afgelopen decennia. Op diverse vlakken proberen we als VPH bestuur verandering in gang te brengen en wij blijven ons verzetten tegen alle…

IZA ondertekend: Wat staat ons verder te wachten?

De LHV heeft, na een bewogen en intensieve periode, afgelopen woensdag 25 januari uiteindelijk toch het Integraal Zorgakkoord namens alle huisartsen ondertekend. De vertegenwoordigers van de diverse regionale afdelingen zijn hiermee akkoord gegaan na soms heftige discussie binnen hun eigen regio’s. Het VPH bestuur is van A tot Z betrokken geweest in dit proces, wij…