Korte reactie op uitspraak rechtszaak

De rechtbank Midden-Nederland vindt dat de inrichting van het LSP geen schending van de Wbp met zich meebrengt en daarmee ook artikel 8 van de EVRM nooit kan worden overschreden. Opvallend is: de rechtbank is akkoord met de wijze waarop toestemming wordt verleend. Zij acht patiënten voldoende geïnformeerd als de formele procedure wordt gevolgd. Wij…