VPHuisartsen ondersteunt Nationaal ZorgfFonds

De discussie over het Nationaal ZorgFonds (NZF) als alternatief voor het huidige zorgstelsel houdt niet alleen burgers, maar ook veel zorgverleners bezig. De relatie van patiënt en zorgprofessional zou in een nieuw stelsel ook meer centraal komen te staan. De plannen om te komen tot één basispolis, afschaffen van eigen risico en een ruimer basispakket vinden inmiddels bredere weerklank.

Op naar 2017 met nieuwste MedZ met als thema ‘transitie’

In de laatste MedZ van de derde jaargang staat verandering centraal. Hoofdredacteur Herman Suichies: ‘Dit themanummer gaat over transitie, in brede zin. Synoniem voor kentering, omslag, overgang, of wending. Want de wereld om ons heen lijkt in overgang. Van Obama tot Trump, van Europa tot Brexit, van fossiele brandstoffen naar groene energie, van een zekere toekomst naar een onzekere toekomst.’

Doelmatig Voorschrijven: ‘Huisartsen halen doelstelling niet’

Deze maand verscheen het rapport ‘Uitgavenbeheersing in de zorg IV: zorgakkoorden’ van de Algemene Rekenkamer (AR) over de drie zorgakkoorden die de minister van VWS tussen 2010 en 2013 met de besturen van zorgaanbieders heeft afgesloten. Al deze afspraken lopen tot en met 2017. AR-lid Kees Vendrik meldt dat de zorginhoudelijke afspraken, waaronder doelmatig voorschrijven, binnen deze hoofdlijnakkoorden curatieve zorg vrijwel niets hebben opgeleverd.