Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden mist kans om LSP – hiervoor EPD – te verbeteren

Op dinsdag 8 maart heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in Arnhem uitspraak gedaan in het hoger beroep van VPHuisartsen tegen VZVZ, de uitbater van het elektronisch patiëntendossier dat ook wel wordt aangeduid als Landelijk Schakelpunt (LSP) of Zorginfrastructuur. Het Hof erkent het bezwaar van VPHuisartsen niet dat de privacy van patiënten onvoldoende is geborgd in de…

Nieuwe beleidsregel: loslaten blijkt moeilijk voor de NZa

De door de NZa gedane aanpassing van de beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg komt slechts voor een deel tegemoet aan de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. VPHuisartsen: ‘Via allerlei redeneringen wordt het contractvereiste intact gelaten bij een fors aantal prestaties waarmee onzes inziens niet tegemoet wordt gekomen aan de uitspraak van de rechter.’